Sekä meditaatio että kuntoilu ovat oivia apukeinoja masennusoireita vastaan, mutta yhdessä ne ovat vielä tehokkaampia.

Meditaation ja kuntoilun yhdistäminen voi auttaa masennusta vastaan tehokkaasti. Translational Psychiatry -journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan meditaatiota ja sen jälkeen kuntoilua kahdesti viikossa kahden kuukauden ajan harrastaneilla oli 40 prosenttia vähemmän masennusoireita kuin ennen tutkimuksen alkua.

Tutkimusta varten seurattiin 52 miestä ja naista, joista 22 oli kliinisesti masentuneita ja 30 ei ollut. Glamourin mukaan osallistujia pyydettiin meditoimaan 30 minuuttia ja kuntoilemaan sen jälkeen 30 minuuttia sekä sitten vastaamaan kysymyksiin tunnetilastaan.

Tutkimuksen päätteeksi osallistujat kertoivat vähemmän masennusoireista ja sanoivat viettäneensä vähemmän aikaa mietiskellen asioita kuin ennen tutkimuksen alkua.

Tutkimuksen pääkirjoittaja Brandon L. Alderman kertoi, ettei yllättynyt meditaation ja kuntoilun yhdistelmän auttaneen, mutta sanoi yllättyneensä siitä, kuinka suuri muutos kliinisesti masentuneiden tunnetilassa tapahtui.

Glamourin mukaan kuntoilun on osoitettu lisäävän aivoperäisen hermokasvutekijän (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) määrää, mikä on aivoproteiini, joka edistää hermokasvua ja uuden oppimista.

”Tämä on tärkeää masennusta tai mitä tahansa mielenterveysongelmaa hoidettaessa, koska selviytymisstrategioiden rakentaminen vaatii uutta oppimista ja uusia tapoja. Kuntoilu voi todella helpottaa tätä prosessia”, kliininen psykologi Alicia H. Clark sanoi.

Meditaatio taas rohkaisee tietoisesti astumaan pois omista tunteistaan ja kokemuksistaan ja vain havainnoimaan niitä sen sijaan, että toimisi niiden mukaan.

”Meditaatio on yhdistetty lisääntyneeseen aktiivisuuteen aivojen osassa, joka liittyy tunne-elämän hallintaan”, Clark kertoi.

Glamourin mukaan kun meditaatiota ja kuntoilua harrastetaan yhdessä, ne vaikuttavat kummankin vaikutuksia. Aldermanin mukaan vaikutuksen tarkka syy pitää selvittää lisätutkimuksilla, mutta hän epäilee meditaation ennen kuntoilua auttavan ihmisiä keskittymään enemmän, kun kuntoilevat ja näin saamaan paremman kuntoilukokemuksen.

On syytä myös huomata, että Aldermanin tutkimukseen osallistui sekä masentuneita että heitä, jotka eivät ole masentuneita ja hänen mukaansa yhdistelmä voi auttaa kaikkia.

”Ei-masentuneiden ryhmässä löydöksemme osoittavat, että yhdistelmä voi hyvästä sekä masennusoireiden parantamisessa että masennuksen ehkäisyssä”, Alderman kommentoi.

Lähde: Glamour