Monta kertaa viikossa saunovien keskuudessa havaittiin vähemmän sydän- ja verisuonitautiperäisiä kuolemia.

Runsas saunominen vähentää sydän- ja verisuonitautiperäistä kuolleisuutta 50 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien naisten sekä miesten joukossa. Tämä ilmenee Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, joka on julkaistu BMC Medicine -tiedelehdessä.

Tutkimuksessa havaittiin neljästä seitsemään kertaan viikossa saunovien keskuudessa 2,7 sydän- ja verisuonitautiperäistä kuolemaa tuhatta henkilövuotta kohden, kun vain kerran viikossa saunovien keskuudessa vastaava lukema oli selvästi suurempi: 10,1 kuolemaa tuhatta henkilövuotta kohden. Henkilövuosilla tarkoitetaan osallistujien yhteenlaskettuja mukanaolovuosia tutkimuksessa.

”Tärkeä havainto tässä tutkimuksessa on se, että tiheämpi saunominen on yhteydessä matalampaan sydän- ja verisuonitautiperäisen kuoleman riskiin niin keski-ikäisten ja vanhempien miesten kuin naistenkin keskuudessa. Aiempiin tutkimuksiin on osallistunut lähinnä miehiä”, kertoo tutkimuksesta vastannut professori Jari Laukkanen tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli sitä väheisempää, mitä enemmän aikaa saunassa vietettiin viikoittain. Yli 45 minuuttia viikossa saunovien keskuudessa näitä kuolemia oli tuhatta henkilövuotta kohden 5,1, kun taas alle 15 minuuttia viikossa saunovien kohdalla niitä oli 9,6.

”On useita mahdollisia syitä, miksi saunominen voi alentaa sydän- ja verisuonitautikuolemien riskiä. Tutkimusryhmämme on aiemmissa tutkimuksissa osoittanut, että runsas saunominen on yhteydessä alhaisempaan verenpaineeseen”, Laukkanen toteaa tiedotteessa.

”Lisäksi saunomisen tiedetään nostavan sydämen sykettä kevyen tai keskiraskaan liikunnan tavoin”, hän jatkaa.

Seurantatutkimukseen osallistui 1 688 Kuopion alueella asuvaa henkilöä, joita seurattiin keskimäärin 15 vuotta vuosien 1998 ja 2015 välillä. Osallistujien keski-ikä tutkimuksen alussa oli 63 vuotta ja osallistujista 51,4 prosenttia oli naisia.

Osallistujien saunomistottumuksia selvitettiin kyselylomakkeen avulla, ja sydän- ja verisuonitautiperäiset kuolemantapaukset selvitettiin sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastojen asiakirjoista, kuolintodistuksista sekä oikeuslääketieteellisistä lausunnoista. Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Aiemmin tutkimus on paljastanut, että runsas saunominen vähentää aivoinfarktin riskiä. Voit lukea tästä tutkimuksesta lisää täällä.