Aikuisilla iso osa vuorokaudesta menee paikaillaolon merkeissä, vaikka se ei ole hyvästä terveydelle.

Jo kymmenen minuutin päivittäinen istumiseen tai makoiluun käytetyn ajan vähentäminen kannattaa, ilmenee Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksen tulosten perusteella jo pienellä makaamiseen ja istumiseen käytetyn ajan vähentämisellä on merkitystä keski-ikäisten sydänterveydelle, jos aikaa korvataan kevyellä tai rivakalla liikkumisella.

Paikallaanolon vaihtamisella kevyeenkin liikkumiseen oli hyviä vaikutuksia sekä veren sokeri-, insuliini- ja rasvahappotasoihin että painoindeksiin. Tällaista kevyttä liikkumista voivat olla esimerkiksi kävely, kotitöiden tekeminen, puutarhatyöt tai kotona liikuskelu.

Oulun yliopisto muistuttaa, että aikuisten tulisi suositusten mukaan nukkua 7-9 tuntia vuorokaudessa ja harrastaa kuormittavaa liikuntaa 150 minuuttia viikossa. Aikuiset kuluttavat kuitenkin suuren osan vuorokaudesta istuen tai makuulla, vaikka terveysliikuntasuosituksen mukaan istumisen ja kaiken paikallaanolon määrä tulisi minimoida.

Tutkimus on osa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkimusta, jossa aineistona käytettiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1966. Tutkimus kuuluu M.Sc. Vahid Farrahin väitöskirjatyöhön.

Tutkimuksessa kaikkiaan 3 443 henkilölle tehtiin mittavat tutkimukset ja kyselyt 46-vuotiaana. Tutkittavien liikkumista, istumista ja muuta paikallaanoloa mitattiin kahden viikon ajan kiihtyvyysanturiin perustuvalla aktiivisuusmittarilla.