Sitä ei voi korostaa liikaa, miten tärkeää säännöllinen liikunta on hyvinvoinnin kannalta.

Liikuntalajin valinnassa olisi hyvä huomioida oman työn luonne. Työterveyslaitoksen tutkijoiden mukaan tämä johtuu siitä, että näin liikunta edistää yleisen hyvinvoinnin lisäksi työstä palautumista ja työkykyä.

Esimerkiksi fyysistä työtä tekevän syketaso voi jäädä koholle raskaan työpäivän jälkeen. Tällöin työntekijä voi palautumisen näkökulmasta hyötyä enemmän rauhallisesta metsälenkistä, kuntosaliharjoittelusta tai uinnista kuin voimakkaasti sykettä nostavista liikuntalajeista.

Vapaa-ajalla harrastetun liikunnan avulla voidaan edistää myös työstä palautumista ja ehkäistä esimerkiksi työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tule). Tule-sairaudet ovat tavallisimpia työhön liittyviä terveysongelmia Suomessa ja myös yleisin syy sairauspoissaoloihin.

”Tietointensiivisellä alalla työskentelevillä on ongelmia erityisesti niska- ja hartiaseudun kanssa. Nämä työntekijät hyötyisivät esimerkiksi lihasvoimaharjoittelusta ja venyttelystä”, vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta kertoo tiedotteessa.

”Monipuolisesta koko kehon voimaharjoittelusta on hyötyä myös nostamista ja kantamista sisältävissä töissä. Lisäksi sauvakävely, pyöräily ja muut kestävyyskuntoa kohottavat lajit ovat hyviä valintoja”, vanhempi tutkija Anne Punakallio sanoo.

Lempiharrastuksesta ei tarvitse luopua

Lusa muistuttaa, ettei lempiharrastusta tarvitse vaihtaa, vaikka se ei juuri oman työn mukaista olisikaan.

”Liikunnalla on tärkeä asema myös mielen hyvinvoinnin kannalta, mitä oma lempilaji varmasti tukee. Kannattaa kuitenkin pohtia, voisiko tutun lajin rinnalle tuoda toisen liikuntaharrastuksen, joka tukisi oman työn vaatimuksia”, hän ehdottaa.

Tutkijoiden mukaan työpaikoilla kannattaisi jakaa työntekijöille tietoa liikuntalajeista, jotka ylläpitävät työkykyä ja jaksamista. Esimerkiksi työterveyshuollon kanssa yhteistyössä voitaisiin miettiä lajisuosituksia jo ennen kuin työntekijöillä ilmenee terveys- ja toimintakykyongelmia.

Työterveyslaitoksen mukaan hengityssuojaimia paljon työssään käyttävien tulisi vahvistaa hengitysmekaniikkaa. Hengityslihaksille hyödyllisiä lajeja ovat esimerkiksi jooga, vesiliikunta ja sauvakävely, ja niistä hyötyvät esimerkiksi paineilmasäiliölaitetta työssään käyttävät.

Työnantaja voi kannustaa liikkumaan

Kun liikunnalla halutaan edistää työkykyä, tulisi tutkijoiden mukaan huomioida työn vaatimukset ja edistää yhdessä harrastamista. Työterveyslaitos kertoo, että liikunnan ja ergonomian voi yhdistää esimerkiksi perustamalla oman liikuntaryhmän selkäongelmista kärsiville.

”Työnantaja voi kannustaa työyhteisöä liikuntaharrastusten pariin monella tapaa. Voi tukea lajikokeiluja tai luoda mahdollisuuksia harrastaa yhdessä jotakin lajia esimerkiksi tunnin viikossa työajalla”, Lusa sanoo.

Lusan mukaan erityisesti etätöissä liikunnan harrastaminen voi onnistua jopa keskellä työpäivää ja edistää siten myös palautumista.

”Työnantaja voi kannustaa pyöräilemään tai juoksemaan työmatkat tarjoamalla asialliset suihkutilat ja paikkoja pyörien säilytykseen”, hän toteaa.

Kerroimme aiemmin vinkkejä, miten helposti lisäät liikettä etätyöpäivään. Lisäksi kerroimme hälyttävästä ennusteesta, jonka mukaan joka neljännellä nelikymppisellä on merkittävä työkykyyn vaikuttava riski.