Menopaussin, eli vaihdevuosien ajankohta on hyvin yksilöllinen ja se vaihtelee 40 ja 60 ikävuoden välillä.

Vaihdevuosien ajankohtaa on kuitenkin mahdollista ennustaa, ilmenee Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa muodostettujen ennustemallien avulla menopaussin ajankohta pystyttiin ennustamaan keskimäärin noin puolen vuoden tarkkuudella tutkimukseen osallistuneille keski-ikäisille naisille.

”Kehitettyjä ennustemalleja voidaan tulevaisuudessa soveltaa esimerkiksi vaihdevuosilaskurin muodostamiseen, jonka avulla myös nuoremmat naiset voisivat arvioida tulevan menopaussin ajankohtaa”, väitöskirjatutkija Matti Hyvärinen Gerontologian tutkimuskeskuksesta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Vaihdevuosien aikana kuukautiset loppuvat munasarjojen toiminnan luonnollisen heikkenemisen seurauksena. Vaikka ajankohta on hyvin yksilöllinen, tapahtuu se länsimaissa keskimäärin 51 vuoden iässä.

Jyväskylän yliopiston mukaan myös menopaussia edeltävä siirtymävaihe, jolloin kuukautiset muuttuvat epäsäännöllisiksi ja vaihdevuosioireiden kokeminen yleistyy, on pituudeltaan yksilöllinen.

Arvio ajankohdasta erittäin hyödyllinen

Tutkimuksessa havaittiin, että korkeammat sukupuolihormonitasot (estradioli ja FSH), epäsäännölliset kuukautiset ja vaihdevuosioireiden kokeminen ennustavat lähestyvää menopaussia. Lisäksi fyysisen aktiivisuuden, alkoholinkäytön ja tupakoinnin kaltaisten elämäntapamuuttujien lisääminen malliin paransi tehtyjen mallien ennustemallien tarkkuutta, vaikka nämä kaikki eivät tässä tutkimuksessa olleetkaan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä menopaussin ajankohtaan.

Jyväskylän yliopiston mukaan menopaussi ei vaikuta ainoastaan naisen mahdollisuuksiin tulla raskaaksi, vaan sen ajankohta on yhteydessä myös muun muassa sydän- ja verisuonitautien, monien syöpien ja osteoporoosin riskiin.

”Vaikka tulevan menopaussin ajankohdan määrittäminen tarkasti on vaikeaa, likimääräinenkin arvio siitä voi olla erittäin hyödyllinen. Menopaussin ennakointia tarvitaan terveyteen, perhesuunnitteluun ja vaihdevuosioireiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä”, Hyvärinen kertoo.

Tutkimus on julkaistu Menopause-journalissa ja voit tutustua siihen lisää täällä. Tutkimus toteutettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa osana laajempaa Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) -tutkimusta, jonka osallistujat olivat 47-55-vuotiaita Jyväskylän seudulla asuvia naisia.

Kerroimme aiemmin, että vaihdevuodet vähentävät lihasmassaa, mutta liikunta auttaa ylläpitämään lihaksia myös menopaussin aikana. Voit lukea aiheesta lisää täällä.