Laaja keski-ikäisiä naisia koskeva tutkimus osoittaa lihasten ikääntymismuutosten kuuluvan viisikymppisten naisten arkipäivään.

Kun vaihdevuosien aikana naissukuhormoni estrogeenin tuotanto pysähtyy, on sillä vaikutuksensa myös naisten lihaksiin; se johtaa lihasmassan vähentymiseen. Liikunta kuitenkin auttaa ylläpitämään lihaksia myös vaihdevuosi-iässä, selviää Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Enemmän liikuntaa tutkimuksen aikana harrastaneilla naisilla oli suurempi lihasmassa ennen ja jälkeen vaihdevuosien kuin niillä naisilla, jotka liikkuivat vähemmän. Eli vaihdevuodet vähentävät lihasmassaa, mutta pysymällä fyysisesti aktiivisena muutokseen voi vaikuttaa.

Jyväskylän yliopiston mukaan kehonkoostumuksen muutos – osa lihamassasta korvautuu rasvalla – kuuluu tavanomaiseen ikääntymiseen. Naisten lihakset pienentyvät jonkun verran aikaisemmin kuin miesten, minkä on arveltu liittyvän vaihdevuosien hormonimuutokseen, mutta ilmiötä on vaikea erottaa tavallisesta ikääntymisestä ilman siihen suunniteltua pitkittäistutkimusta.

”Tiesimme, että estrogeeni osallistuu lihasten ominaisuuksien säätelyyn. Seuraamalla esivaihdevuosista menopaussiin siirtyvien naisten hormonitoimintaa, mittaamalla eri menetelmiä käyttäen, mitä lihaksille tapahtuu, ja huomioimalla analyyseissä kronologinen ikääntyminen pystyimme osoittamaan lihasmassan vähentyvän jo varhaisessa menopaussissa”, tohtorikoulutettava Hanna-Kaarina Juppi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Muutos voi vaikuttaa haitallisesti aineenvaihduntaan

Tutkimuksessa lihasten koko mitattiin silloin, kun naiset olivat vielä esivaihdevuosivaiheessa, ja mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuukautiset ovat pysyvästi loppuneet – eli nainen on siirtynyt menopaussiin. Keskimäärin tutkimuksessa mukana olleet naiset ehtivät ikääntyä noin puolitoista vuotta 51,5-vuotiaasta 53-vuotiaaksi.

Vaihdevuosien siirtymävaihe on kuitenkin yksilöllinen ja se havaittiin tässä tutkimuksessakin: toisilla siirtymä kesti alle puoli vuotta, toisilla yli kolme vuotta. Tänä aikana lihasmassa väheni keskimäärin noin prosentin.

”Havaittu muutos ei kuulosta suurelta. Merkityksellistä on, että muutos tapahtuu nopeasti ja voi koko kehon tasolla vaikuttaa haitallisesti aineenvaihduntaan, sillä lihakset ovat tärkeä kehon aineenvaihdunnan ylläpitäjä”, Juppi tarkentaa.

Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja liikuntatieteellisen tiedekunnan Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky- eli ERMA-tutkimusta, johon on osallistunut yli 1000 47–55-vuotiasta Jyväskylässä tai lähiseudulla asuvaa naista. Heistä 381 oli tutkimuksen alussa esivaihdevuosivaiheessa ja 234 ehti seurannan aikana siirtyä vaihdevuosien siirtymävaiheen yli varhaiseen postmenopaussiin.

Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Medicinessa ja voit tutustua siihen lisää täällä.