Vain neljännes tytöistä ja nuorista naisista kuvailisi itseään todella onnelliseksi.

Tytöt ja nuoret naiset ovat nykypäivänä selvästi onnettomampia kuin kymmenen vuotta sitten, selviää hyväntekeväisyysjärjestö Girlsguidingin teettämästä tutkimuksesta. Taustalla ovat etenkin sosiaalisen median paineet ja opiskeluissa kokeista aiheutuva stressi.

Girlsguidingin tutkimuksen mukaan vain neljännes tytöistä ja nuorista naisista (iältään 7-21-vuotiaita) kuvaili itseään todella onnelliseksi. Ero on huomattava aiempaan nähden: vuonna 2009 todella onnelliseksi itseään kuvaili 41 prosenttia tytöistä ja nuorista naisista.

Tämän lisäksi 59 prosenttia 11-21-vuotiaista tytöistä ja nuorista naisista sanoi, että sosiaalinen media on yksi eniten stressiä aiheuttavista tekijöistä. Sen sijaan 69 prosenttia sanoi kokeiden ja testien tekemisestä syntyvien paineiden olevan stressinsä pääsyy.

Hyväntekeväisyysjärjestön tutkimukseen osallistui 1 903 tyttöä ja nuorta naista (7-21-vuotiaita) tämän vuoden maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana. Järjestö sitten vertasi vastauksia aiempina vuosina teetettyihin vastaaviin kyseyihin.

Tutkimuksesta uutisoineen The Independentin mukaan tulokset ovat korostaneet stressin vaikutusta tyttöjen ja nuorten naisten mielenterveyteen. 50 prosenttia 11-21-vuotiaista osallistujista kertoi, että olonsa onnettomaksi tunteminen vaikuttaa heidän terveyteensä.

Girlsguidingin pääohjaaja Amanda Medler totesi, että täytyy ryhtyä toimiin, jotta säännöllisesti onnettomaksi ja stressaantuneksi olonsa kokevien tyttöjen ja nuorten naisten henkisestä terveydestä voidaan huolehtia paremmin.

”Viesti tytöiltä ja nuorilta naisilta ei voisi olla selvempi heidän päivittäin kohtaamien ongelmien vakavuudesta ja negatiivisesta vaikutuksesta heidän elämiinsä”, Medler sanoi.

Medlerin mukaan ei ole hyvästä, että nykyisin tytöt ovat onnettomampia ja useammat heistä kokevat ongelmia mielenterveytensä kanssa kuin aiempina vuosina.

”Nyt on aika toimille, kuunnella tyttöjä ja reagoida ja kaikkien järjestöjen, hallituksen, koulujen ja vanhempien tehdä yhdessä töitä parantaakseen kaikkien tyttöjen ja nuorten naisten elämää”, Medler painotti.

Lähde: The Independent