Tällä marjala on suotuisa vaikutus aterianjälkeiseen verensokerivasteeseen.

Kotimaisilla marjoilla on monia hyviä terveysvaikutuksia ja nyt mustaherukalle voidaan antaa yksi lisää. Itä-Suomen yliopiston mukaan mustaherukka tasoittaa aterialla nautitun sokerin aiheuttamaa verensokerin jyrkkää nousua ja laskua, minkä arvellaan johtuvan mustaherukan sisältämistä väriaineista, antosyaaneista.

Mustaherukan terveysvaikutukselle saatiin lisänäyttöä Itä-Suomen yliopistolla tehdyssä kliinisessä ateriakokeessa. Vaikutus havaittiin 75 grammalla (1,5 dl) mustaherukkaa, kun aiemmissa tutkimuksissa samankaltainen vaikutus on havaittu paljon suuremmilla mustaherukkamäärillä.

Tutkimuksessa 22 tervettä ja normaalipainoista naista sekä 4 miestä nauttivat neljällä eri tutkimuskäynnillä kolme erilaista tutkimustuotetta sekä vertailutuotteena sokerivettä. Kaikki tutkimustuotteet sisälsivät 31 grammaa imeytyvää hiilihydraattia.

Itä-Suomen yliopisto kertoo, että tutkimustuotteina olivat sokeroitu mustaherukkasose, uudenlainen mustaherukkavälipalatuote ja välipalatuotteen tuotepohja ilman mustaherukkaa. Näiden tuotteiden aiheuttamaa verensokerin nousua verrattiin sokeriveden aiheuttamaan verensokerin nousuun.

Tutkittavilta otettiin verinäytteet paastotilassa ennen tuotteen syömistä sekä 15, 30, 45, 60, 90, 120 ja 180 minuuttia tutkimustuotteiden nauttimisen jälkeen. Verinäytteistä määritettiin glukoosi, insuliini, ja vapaat rasvahapot.

Hyötyä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn

Tutkimustuloksista ilmeni, että sokeriveteen verrattuna mustaherukkaa sisältävät tuotteet aiheuttivat maltillisemman nousun ja laskun veren glukoosiin ja insuliiniin, mikä näkyi myös vapaiden rasvahappojen viivästyneessä nousussa verensokerin laskettua. Mustaherukan aiheuttama vaikutus tehostui mustaherukkavälipalatuotteessa innovatiivisen tuotepohjan ansiosta.

Itä-Suomen yliopiston mukaan tulos tukee aiempaa tutkimusnäyttöä mustaherukan edullisesta vaikutuksesta verensokeriin, ja todentaa vaikutuksen myös pienemmällä marjamäärällä. Toistuvasti tasaisempi aterianjälkeinen verensokeri ja sen myötä parantunut insuliiniherkkyys voivat ennaltaehkäistä 2 tyypin diabetesta.

Mustaherukka nautitaan maittavuuden vuoksi usein lisätyn sokerin kanssa, mikä voi arveluttaa terveystietoisia kuluttajia. Itä-Suomen yliopiston mukaan tutkimuksesta voidaan kuitenkin päätellä, että mustaherukan kanssa syöty lisätty sokeri ei ole yhtä haitallista elimistön aineenvaihdunnalle kuin sokerin syönti sellaisenaan.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön sekä Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tulokset julkaistiin British Journal of Nutrition -lehdessä marraskuussa.

Lupaavin näyttö mustista marjoista

Marjat tiedetään terveelliseksi niiden sisältämien vitamiinien, kivennäisaineiden, ravintokuidun ja polyfenolien vuoksi. Marjoille ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty EU:ssa yhtäkään terveysväittämää.

Viime vuosina useissa tutkimuksissa on selvitetty marjojen vaikutusta aterianjälkeiseen glukoosiaineenvaihduntaan. Itä-Suomen yliopiston mukaan lupaavin tutkimusnäyttö on ollut antosyaanipitoisilla mustilla marjoilla, kuten mustaherukalla ja mustikalla.

Tummat marjat näyttävät hillitsevän tuotteeseen lisätyn sokerin aiheuttamaa maksimaalista verensokerin nousua verrattuna vertailutuotteeseen, jossa on sama määrä sokeria. Sama vaikutus on osoitettu mustaherukasta eristetyillä antosyaaniuutteilla.

Polyfenolit mahdollisesti hidastavat glukoosin imeytymistä vaikuttamalla hiilihydraatteja pilkkovien entsyymien ja glukoosin kuljetusproteiinien toimintaan. Lisäksi niillä on arveltu olevan hapetusstressiä ja tulehdusta vähentävää vaikutusta.

Uudenlainen tuote

Tutkimuksessa tehty kliininen ateriakoe oli osa Ruokalaakson Marjapilottia, jossa kehitettiin Pohjois-Savon ruokasektorin asiantuntijaverkoston yhteistyötä. Marjapilotissa kehitettiin uudenlainen, hapatettuun kvinoapohjaan valmistettu terveellinen ja maistuva mustaherukkatuote, jossa hyödynnettiin mustaherukkaa kokonaisena marjana.

Tuote kehitettiin Itä-Suomen yliopiston opiskelijatyönä Kehitysyhtiö Savogrown tuotekehitystiloissa yhteistyössä paikallisten elintarvikeyritysten Probitat Oy:n ja Pakkasmarja Oy:n kanssa. Tuotekehitystä ohjasi Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -yksikön organisoima asiantuntijaraati, ja tuotteen lopullisen version miellyttävyys testattiin vielä kuluttajaraadilla Future Food -yksikössä sekä Itä-Suomen yliopiston aistinvaraisen tutkimuksen laboratoriossa.

Lopulta kehitetyn mustaherukkatuotteen ominaisuudet ja aterianjälkeiset vaikutukset tutkittiin yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä, missä osoitettiin sen tasapainottavan tehokkaasti aterianjälkeistä verensokerivastetta.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.