Etenkin suomalaisnaiset kaipaavat parannusta hyvinvointinsa tasoon.

Suomalaisten naisten ja miesten välillä on selviä eroja koetussa arjen hyvinvoinnissa. Tämä ilmenee Herbalife Nutritionin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon osallistui yli tuhat suomalaista.

Tulosten mukaan yli puolet naisista (54 %) kokee arjessaan usein stressiä, kun miehistä näin kokee vain kaksi viidestä (40 %). Yli puolet naisista (56 %) tuntee olonsa myös liian väsyneeksi, kun miehistä vastaava osuus on 44 prosenttia.

”Sukupuolten väliset erot piirtyvät tutkimustuloksissa esiin järjestelmällisesti ja monilla osa-alueilla, mikä on itse asiassa hieman yllättävää. En usko, että tilanne muuttuu yhdessä yössä”, Herbalife Nutritionin Pohjoismaiden johtaja Mia Bergmann sanoo tiedotteessa.

”Sen sijaan meidän on yhdessä mietittävä, miten tilannetta saadaan parannettua, sillä haasteet ulottuvat kuntosalilta ruokapöytään ja toimistolta vapaa-ajalle”, hän jatkaa.

Yöunet kärsivät stressin takia

Usein koettu stressi vaikuttaa negatiivisesti yöuniin, ja tutkimukseen vastanneista naisista 52 prosenttia nimeääkin yleisimmäksi yöunia haittaavaksi tekijäksi juuri stressin. Miehillä vastaava osuus on 40 prosenttia.

Kyselytutkimuksen mukaan naiset myös kokevat miehiä enemmän olevansa väsyneitä työpäivän aikana: 54 prosenttia naisvastaajista sanoi tuntevansa usein olonsa energiattomaksi työpäivän aikana, kun miesten vastaava osuus oli 41 prosenttia.

Bergmann näkee, että huonosti nukuttujen öiden ohella myös liikunnan puute vaikuttaa negatiivisesti energiatasoihin. Koronapandemian rajoittamat liikuntamahdollisuudet saattavat olla yksi tekijä naisten kokeman energiavajeen taustalla; suomalaisnaisista 82 prosenttia haluaisi liikkua enemmän.

”Teetimme joulukuussa kyselytutkimuksen, jonka mukaan koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti erityisten naisten liikuntatottumuksiin. Kyselyn tulosten mukaan kuntosalilla käynti on yleisesti ottaen tärkeämpää naisille kuin miehille”, Bergmann sanoo

”Kun saleja suljettiin pandemian vuoksi ja monet ovat muutenkin välttäneet saleilla käyntiä, erityisesti naiset ovat kokeneet liikuntamahdollisuuksiensa kaventuneen. Tällä taas on vaikutusta jaksamiseen kokonaisvaltaisesti, hän lisää.

Ongelma ei koske vain vapaa-aikaa

Stressi vaikuttaa myös ruokailutottumuksiin. Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisnaisista yli puolet (52 %) sanoo syövänsä enemmän ollessaan stressaantuneita ja miehistä samoin tekee noin kolmannes (36 %).

Huonossa fyysisessä kunnossa kokee olevansa 44 prosenttia suomalaisnaisista ja 35 prosenttia miehistä. Bergmann näkee, että muutoksia tarvitaan laajalla rintamalla.

”Stressin, väsymyksen, huonon ruokavalion ja liikunnan puutteen yhdistelmä voi synnyttää ikävän noidankehän, jossa ihminen syö aiempaa huonommin ja samalla kokee, että pitäisi liikkua enemmän”, hän toteaa.

”Ongelma ei koske vain ihmisten vapaa-aikaa, vaan tähän on tartuttava myös yrityksissä ja mietittävä, miten ihmisiä voitaisiin auttaa huolehtimaan jaksamisestaan paremmin muun muassa liikuntamahdollisuuksiin ja ravitsemusvaihtoehtoihin panostamalla”, Bergmann painottaa.

Herbalife Nutritionin kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov 27. tammikuuta ja 1. helmikuuta välisenä aikana. Kyselyyn osallistui 1 091 täysi-ikäistä henkilöä Suomesta ja otos oli väestöä demografisesti edustava.