Tutkimustulokset ovat tutkijan mukaan vastoin yleistä uskomusta, jonka mukaan miehet olisivat naisia urheilullisempia.

Aiemmissa tutkimuksissa on usein osoitettu, että miehet ovat kuntoilun saralla naisia parempia, mutta tuoreemman tutkimuksen totuus onkin toinen; nuoret naiset voivat olla aerobisesti paremmassa kunnossa kuin nuoret miehet, uutisoi The Independent.

Kanadassa sijaitsevan Waterloon yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, että naiset pystyvät ottamaan happea verestä nopeammin. Tämä tarkoittaa The Independentin mukaan sitä, että he voivatkin suoriutua paremmin kuin miehet.

Tutkijat mittasivat hapenottokykyä ja lihasten hapenpoiston määrää 18 nuorelta mieheltä ja naiselta samalla, kun he suorittivat juoksumatolla kolme kohtalaisen intensiteetin harjoitusta, joiden aikana heidän happiprosessejaan seurattiin tarkoin. Kaikki osallistujat olivat samanikäisiä ja painoisia, jotta tulokset olisivat reilut.

The Independentin mukaan tutkijat tulivat siihen tulokseen, että kaikki yhdeksän naisosallistujaa prosessoivat happea kuntoilun aikana keskimäärin 30 prosenttia nopeammin kuin miehet. Tämä tarkoitti sitä, että naiset suoriutuivat paremmin ja epätodennäköisemmin kokivat lihasten väsymistä kuntoilun jälkeen.

”Tulokset ovat vastoin yleistä uskomusta siitä, että miesten kehot ovat luonnostaan urheilullisempia”, tutkimuksen tekoon osallistunut Thomas Beltrame selitti.

”Vaikka emme tiedä, miksi naisten hapenottokyky on nopeampi, tämä tutkimus ravistelee perinteistä käsitystä”, hän jatkoi ja totesi, että tutkimus voi muuttaa tapaa, miten arviointia ja urheilullista koulutusta lähestytään jatkossa.

The Independentin mukaan Beltramen tutkimus on yksi ensimmäisiä, joka on perehtynyt hapenottokykyyn erityisesti nuorissa, terveissä aikuisissa ja hän oli alun perin ajatellut, että miehet osoittaisivat omaavansa nopeamman aerobisen järjestelmän kuin naiset.

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism -journalissa julkaistun tutkimuksen löydökset ovat vastoin aiempia tutkimuksia, joissa on todettu, että miehet ovat luonnostaan urheilullisempia kuin naiset johtuen eroavaisuuksista pituudessa, painossa, kehon rasvassa ja lihasmassassa.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: The Independent