Uudessa tutkimuksessa on selvitetty, miten liikunta suojaa tyypin 2 diabetekselta.

Säännöllinen liikunta muuttaa merkittävästi elimistön aineenvaihduntaprofiilia, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Monet näistä muutoksista ovat yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen osallistui yli 7 000 miestä, joista eniten liikkuvilla oli 39 prosenttia pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin liikkumattomilla. Osallistujia seurattiin kahdeksan vuoden ajan.

Tutkimuksessa havaittiin, että liikunnalla oli yhteys kaikkiaan 198 metaboliitin, eli elimistön aineenvaihdunnassa muodostuneen yhdisteen pitoisuuteen, ja liikunnan lisääminen vaikutti osin samoihin metaboliitteihin, joiden on aiemmin havaittu liittyvän terveyttä edistävään ruokavalioon. Lisäksi tutkimus osoitti liikunnan lisäämisen parantavan insuliinin eritystä.

Liikunta muutti muun muassa useiden rasva-aineiden pitoisuuksia tavalla, joka on yhdistetty aiemmissa tutkimuksissa pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Osin vastaavia yhteyksiä esimerkiksi kertatyydyttymättömien rasvahappojen pitoisuuksiin on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu myös terveyttä edistävällä ruokavaliolla.

Kokonaan uusina liikuntaan liittyvinä aineenvaihdunnan merkkiaineina tutkimuksessa tunnistettiin erityisesti steroideja, aminohappoja, imidatsoleja, karboksyylihappoja ja hydroksihappoja.

Liikkumattomilla selvästi suurempi riski

Tutkimuksessa selvitettiin liikunnan yhteyttä elimistön aineenvaihduntaprofiiliin, insuliiniherkkyyteen, insuliinin eritykseen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin Metabolinen Oireyhtymä Miehillä (MOM) -tutkimukseen osallistuneilla miehillä. Osallistujilla ei ollut tutkimuksen alkaessa diabetesta.

Tutkimuksen alkaessa ja noin kahdeksan vuoden seurannan jälkeen osallistujilta selvitettiin kyselyllä liikunnan määrää. Lisäksi heille tehtiin muun muassa sokerirasituskoe sekä metaboliittien analyysi paastoverinäytteestä.

Liikunnan määrän mukaan miehet luokiteltiin neljään ryhmään: liikkumattomat, vain satunnaisesti liikuntaa harrastavat, säännöllisesti korkeintaan kahdesti viikossa liikkuvat ja säännöllisesti vähintään kolmesti viikossa liikkuvat. Liikuntakerta kesti vähintään 30 minuuttia.

Tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riski seurannan aikana oli lähtötilanteessa eniten liikkuneilla 39 prosenttia pienempi ja korkeintaan kahdesti viikossa liikkuneillakin 30 prosenttia pienempi kuin liikkumattomilla. Seurannan aikana liikuntaa lisänneillä paastoverensokeri- ja insuliinipitoisuudet pienenivät sekä insuliiniherkkyys ja insuliinin eritys puolestaan paranivat.

Monet yhteydet havaittiin ensikertaa

Liikunnan vaikutus insuliinin eritykseen on monien aiempien tutkimusten perusteella jäänyt epäselväksi. Itä-Suomen yliopiston mukaan nyt julkaistu tutkimus vahvisti liikunnan lisäämisen parantavan insuliinin eritystä.

Tutkimukseen osallistuneiden paastoverinäytteistä analysoitiin kaikkiaan 1 260 metaboliittia. Liikunnan yhteyttä elimistön aineenvaihduntaprofiiliin ei ole ennen tutkittu näin kattavasti eikä näin laajassa aineistossa.

Itä-Suomen yliopiston mukaan monien metaboliittien yhteys liikuntaan havaittiinkin nyt ensimmäistä kertaa. Tulokset julkaistiin Metabolites-lehdessä ja voit tutustua niihin tarkemmin täällä.