Syyskuussa 20.-26. päivä vietetään Muistiviikkoa ja tiistaina 21. syyskuuta on Maailman Alzheimer-päivä.

Avaimet ovat jatkuvasti kadoksissa, tuttuja sanoja joutuu hakemaan eikä tietokoneen käyttö enää suju. Nämä voivat olla merkkejä muistisairaudesta, kertoo Terveystalo.

Muistisairaus on etenevä sairaus, joka johtuu aivoissa tapahtuvista muutoksista. Yleisin niistä on Alzheimerin tauti, joka on tyypillisesti ikääntyvien ihmisten vaiva.

”Muistisairauksia voi esiintyä myös nuorilla, mutta useimmiten niihin sairastutaan eläkeiässä. 65 ikävuoden jälkeen sairastuminen yleistyy selvästi niin, että 30 prosentilla 85-vuotiaista ja sitä vanhemmista voidaan todeta jo jonkinasteinen muistisairaus”, geriatrian erikoislääkäri Minna Raivio Terveystalosta sanoo.

Muistiliiton mukaan Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Uusia sairastuneita on vuosittain 14 500.

Liikunta ja sosiaaliset suhteet suojaavat

Terveystalon mukaan muistisairauksille voivat altistaa muun muassa perimä, korkea verenpaine tai kolesteroli, hoitamaton masennus, diabetes, liikalihavuus ja liikkumattomuus sekä vähäiset sosiaaliset suhteet. Sairauden ennaltaehkäisemiseksi onkin tärkeää puuttua riskitekijöihin ajoissa.

”Kuntoilu on suuressa roolissa: säännöllisellä aerobisella liikunnalla, kuten ihan tavallisella lenkkeilyllä tai kävelyllä, voidaan jopa kasvattaa muistirakenteita. Liikunta tehoaa hyvin muistisairauden hoidossa ja auttaa lisäksi sairauden ennaltaehkäisyssä, Raivio toteaa.

Liikunnan lisäksi kaikenlaisesta aivojen käyttämisestä on apua; esimerkiksi musiikki, opiskelu, ristisanojen ratkominen ja kirjojen lukeminen aktivoivat aivoja. Sosiaalisista suhteista on myös tutkitusti apua ennaltaehkäisyssä.

”Sosiaaliset suhteet suojaavat muistisairauksilta. Tutkimuksissa on esimerkiksi saatu selville, että iäkkäillä miehillä naimisissa oleminen vähentää sairastumisen riskiä”, Raivio kertoo.

Nykyisin tietokoneen käyttötaidt unohtuvat usein ensimmäisenä

Muistisairauteen voivat liittyä lähimuistin muutokset, jolloin äskettäin tapahtuneet asiat unohtuvat helpommin kuin vuosien takaiset tapahtumat. Terveystalon mukaan merkkejä voivat kuitenkin olla myös esimerkiksi häiriöt puheen tuottamisessa tai tutun ympäristön ja ihmisten tunnistamisessa.

”Ennen osatut taidot saattavat kadota. Nykyään tietokoneen käyttötaidot unohtuvat usein ensimmäisenä. Esimerkiksi kokkaillessa muistisairaalta saattaa myös unohtua, mitä kaikkea tässä pitikään tehdä. Asiat jäävät silloin kesken”, Raivio kuvailee.

Geriatrian erikoislääkäri muistuttaa, että muistioireiden taustalla voi olla monia syitä.

”Oireiden takana olevat syyt kannattaa aina selvittää, jotta ne voidaan hoitaa oikein. Mikäli läheiset huomaavat muutoksia, olisi potilasta hyvä auttaa hakeutumaan tutkimuksiin”, hän kertoo.

Mitä aiemmin diagnoosi tehdään, sitä paremmin hoito tepsii

Koska ihmisen on hankala itse tunnistaa alkavaa muistisairautta, korostuu läheisten rooli tilanteen havaitsemisessa. Terveystalon mukaan myös oman terveyden säännöllisestä tarkastuttamisesta voi olla apua sekä muistisairauden varhaisessa havaitsemisessa että muun terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä, sillä iän karttuessa muistiongelmien lisäksi lisääntyvät muun muassa aivoverenkiertohäiriöt, nivel- ja raajakivut sekä kaatuilu.

Kun terveyttä seurataan aktiivisesti, voidaan tarpeen mukaan antaa ohjeita elämäntapamuutokseen tai ohjata lääkärille tai muulle asiantuntijalle. Oikeanlaisella hoidolla muistisairaus voidaan pitää hallinnassa ja parantaa potilaan elämänlaatua ratkaisevasti.

Terveystalon mukaan alussa lääkkeet jopa parantavat tiedon käsittelyä. Mitä aikaisemmin diagnoosi tehdään, sitä paremmin oikea hoito tepsii, minkä takia sairaus kannattaa pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman varhain.

”Muistisairauksia tutkitaan paljon ja lääkehoidot ovat kehittymässä. Uudenlaiselle lääkkeelle on annettu USA:ssa myyntilupa ja odotamme Euroopan lääkeviraston päätöstä. Sitä ennen meillä on käytössä oireenmukaiset lääkkeet”, Raivio päättää.

Kerroimme aiemmin, että muistisairauden oireet on tärkeä tunnistaa ja minkälaisiin tyypillisiin oireisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Voit lukea aiheesta lisää täällä sekä lisätietoa muistisairauksista ja niiden oireista löydät myös Muistiliiton sivuilta täällä.