Neljä yleisintä muistisairautta ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti ja otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet.

Ikääntyneiden alkava muistisairaus sekoitetaan usein normaaliin vanhuuteen liittyvään unohteluun ja muistamattomuuteen. Vanheneminen itsessään ei kuitenkaan vie muistia, vaan terve muisti toimii ihmisen elämän loppuun asti, kertoo Suomen Seniorihoiva Oy.

Muisti kuitenkin muuttuu iän myötä. Ikäihminen voi hahmottaa laajoja kokonaisuuksia nuoria paremmin, mutta joutuu käyttämään enemmän aikaa uuden opetteluun.

Muistisairaus kehittyy usein huomaamatta ja hitaasti, mikä vaikeuttaa sen tunnistamista, ja eri muistisairauksissa oireet myös vaihtelevat. Suomen Seniorihoiva Oy:n mukaan neljä yleisintä muistisairautta ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti ja otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet.

Suomessa yli 14 500 ihmisellä todetaan vuosittain dementoiva muistisairaus. Heistä noin 70 prosenttia kärsii Alzheimerin taudista.

Suomen Seniorihoiva Oy:n mukaan muistisairauden oireet on tärkeä tunnistaa, koska diagnoosi ja varhainen hoidon aloittaminen hidastavat tautia ja auttavat pitämään yllä parempaa elämänlaatua.

Alta voit lukea, minkälaisiin muistisairauksille tyypillisiin oireisiin kannattaa kiinnittä huomiota:

  • Nimien, sanojen ja tapahtumien toistuva unohtaminen (kiertoilmaisujen etsiminen sanoille, tärkeiksi koettujen asioiden, kuten lapsenlapsen syntymäpäivän tai oman lääkärikäynnin unohtaminen)
  • Ajantajun kadottaminen ja epätietoisuus olinpaikasta (unohtaa minne on menossa tai mistä on tulossa ja levottomuus uudessa paikassa)
  • Ymmärtämisen vaikeudet (vaikeus ymmärtää juonellista tarinaa, sarkasmia tai huumoria)
  • Samojen asioiden kysyminen ja toistelu yhä uudelleen
  • Numeroiden ymmärtämisen vaikeutuminen (mm. kaupassa asioiminen hankaloituu)
  • Ahdistuneisuus, harhaisuus, levottomuus (vainoharhaisuus, epäluuloisuus, esineiden katoaminen)
  • Persoonallisuuden muuttuminen (luonne, toimintatavat, käyttäytyminen)
  • Lääkkeiden unohtaminen sekä muut vakavat, usein toistuvat kömmähdykset
  • Puheen vaikeutuminen (puheen hitaus, puheen sisällön köyhtyminen)
  • Mielialavaihtelut

Suomen Seniorihoiva Oy kertoo, että lääkehoidosta on hyvää tutkimusnäyttöä esimerkiksi Alzheimerin taudin tyyppisen muistisairauden oireiden hoidossa. Muistioireita voidaan ennaltaehkäistä myös elintapainterventiolla.

Kuten sydän- ja verisuonitaudit, etenevä muistisairaus on suomalaisten kansantauti. Oireiden tunnistamisesta ja taudin diagnosoinnista hyötyy sekä sairastunut että hänen läheisensä.

Diagnoosin kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä apua on saatavilla. Muistisairaalle voidaan myöntää eläkettä saavan hoitotukea ja muistisairaan omaishoitajana voit saada omaishoidon tukea.

Voit lukea lisätietoa yleisistä muistisairauksista ja niiden oireista Suomen Seniorihoiva Oy:n sivuilla täällä. Voit lukea lisää muistisairauksista ja niiden oireista myös Muistiliiton sivuilta täällä.