Tiistaina vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää.

Lähes joka viides suomalaisista on joskus vakavasti harkinnut itsemurhaa, selviää MIELI Suomen Mielenterveys ry:n teettämästä tuoreesta kyselystä. Nuorten keskuudessa tilanne on vielä hälyttävämpi: joka kolmas nuori on harkinnut vakavasti itsemurhaa.

”Nuorista, 18–34-vuotiaista aikuisista peräti joka kolmas kertoo vakavasti harkinneensa oman henkensä riistämistä. Myös tilastotietojen valossa nuorten itsetuhoisuus on yleistynyt” MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen kertoo.

Itsemurhaa vakavasti harkinneista viisi prosenttia oli yrittänyt itsemurhaa vuoden sisällä ja peräti joka neljäs heistä oli 18–34-vuotias. MIELI ry:n kyselyn mukaan joka neljäs itsemurhaa vakavasti harkinneista asuu vanhempiensa luona, joka neljäs yksin.

”Yksikin itsemurha on liikaa”

Kukkonen sanoo, että itsemurha vaikuttaa aina myös läheisiin.

”Läheisen itsemurha tai itsemurhayritys on traumaattinen kokemus, jolle altistuu arvion mukaan kuusi henkilöä”, hän selittää.

Kyselyn mukaan joka toinen suomalainen tuntee henkilökohtaisesti jonkun, joka on tehnyt tai yrittänyt tehdä itsemurhan.

”On selvää, että yksikin itsemurha on liikaa”, Kukkonen painottaa.

”Nuorten hyvintointiin tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, sillä vastuullamme on varmistaa, että nuoret pärjäävät ja jaksavat myös tulevaisuudessa”, hän lisää.

Kolme neljästä masentuneesta harkinnut itsemurhaa

MIELI ry:n kyselytutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten mielialaa, ja vastanneista 14 prosenttia koki olevansa masentunut. Heistä kolme neljästä (77%) kertoo harkinneensa itsemurhaa viimeisten 12 kuukauden ja yli kolmannes (38%) viimeisten viiden vuoden aikana.

Myös masennus on yleistä nuorten keskuudessa. MIELI ry:n mukaan peräti 45 prosenttia masentuneista oli 18-34-vuotiaita.

Masentuneista noin neljännes (28%) asuu vanhempiensa luona, kun taas noin viidennes (21%) asuu yksin. Kyselyn mukaan taloudellisen tilanteen ja masentuneisuuden sekä itsetuhoajatusten välillä on yhteys: 27 prosenttia masentuneista ja 30 prosenttia vakavasti itsemurhaa harkinneista asuu vuosituloiltaan alle 30 000 euron taloudessa.

Itsetuhoisiin ajatuksiin haetaan ja saadaan apua vaihtelevasti

MIELI ry:n mukaan 44 prosenttia vastaajista ei ollut hakenut apua itsetuhoisiin ajatuksiinsa, ja heistä hieman alle puolet (49%) oli harkinnut itsemurhaa viimeisten 12 kuukauden ja puolet viimeisten viiden vuoden aikana. Miehistä peräti 51 prosenttia ei ollut hakenut apua itsetuhoajatuksiin.

Seitsemän prosenttia vastaajista ei mielestään saanut tarvitsemaansa apua. Avun puute korostui nuorten keskuudessa, sillä 13 prosenttia 18-24-vuotiaista vastaajista koki saamansa avun riittämättömäksi.

Noin viidennes (21%) vastaajista koki saaneensa hyvää apua itsetuhoisten ajatusten hoitoon ja käsittelyyn. Joka neljäs apua saaneista oli naisia.

”Kyselyn vastaajat kertoivat tarvitsevansa itsetuhoisten ajatusten kanssa ymmärtävää ja kuuntelevaa apua sekä keinoja, joilla päästä konkreettisesti eteenpäin. MIELI ry:n kriisiapu tarjoaa matalan kynnyksen tukea ympäri Suomen niin puhelimitse, verkossa kuin kasvokkainitsetuhoisten ajatusten kanssa painiville, Kukkonen muistuttaa.

Kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä

Tiistaina vietettävän kansainvälisen itsemurhien ehkäisypäivän keskiössä on nuorten mielenterveys. Tänä syksynä MIELI ry:n itsemurhien ehkäisykampanja #mitäkuuluu pureutuu nuorten mielenterveyteen.

”Mielenterveysongelmiin liittyy edelleen stigma, joka pitää monet vaitonaisina voinnistaan. Vastavuoroisesti alakuloisen, itsemurha-alttiin läheisen kohtaaminen koetaan usein vaikeana. Ei tiedetä, mitä sanoa tai tehdä auttamiseksi”, Kukkonen sanoo.

Tällä viikolla alkanut itsemurhien ehkäisykampanja rakentuu selviytyneiden aitoihin tarinoihin. #mitäkuuluu on kampanja aidon kohtaamisen sekä välittämisen puolesta ja se kannustaa puhumiseen myös elämän vaikeammistakin puolista.

Kampanjan pääelementti on Selviytyneiden galleria, jonka tavoitteena on MIELI ry:n mukaan vähentää stigmaa vaikean aiheen ympäriltä ja antaa toivoa itsetuhoisten ajatusten kanssa kamppaileville.

”Selviytyneiden galleriassa esiintyvät ihmiset ovat todiste siitä, että itsetuhoisista ajatuksista voi selvitä”, Kukkonen kertoo.

Selviytyneiden galleria löytyy Instagramista, minkä lisäksi kampanja näkyy vahvasti sosiaalisessa mediassa muun muassa nuorten suosimassa Jodelissa sekä mediassa.

Jos epäilet jonkun suunnittelevan itsemurhaa:

  • Kysy rohkeasti onko hänellä itsemurha-ajatuksia.
  • Kuuntele ja anna tilaa toisen tunteille – luo turvallinen ilmapiiri asiasta puhumiselle.
  • Ole oma itsesi – se riittää.
  • Auta arjesta selviytymisessä ja avun hakemisessa.

Älä:

  • Tuomitse itsemurha-ajatuksista.
  • Kyseenalaista toisen kokemia tunteita.
  • Korjaa toisen mietteitä.
  • Keksi selityksiä toisen tunteille.
  • Välttele aihetta tai ihmistä, josta olet huolissasi.

Apua ja tukea voit saada valtakunnallisesta kriisipuhelimesta numerosta 09 2525 0111 (päivystysajat: arkisin klo 9.00–07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 15.00–07.00). Lisäksi tukea ja apua voit löytää MIELI ry:n kotisivujen kautta täältä.

Voit lukea lisää mielenterveydestä esimerkiksi MIELI ry:n kotisivuilta.