Lähes jokainen luultavasti jo tietää, että lihavuuteen liittyy omat terveysriskinsä.

Tuoreessa Itä-Suomen ja Sheffieldin yliopistojen tutkimuksessa on selvinnyt, että lihavuus kuormittaa osaltaan aivoterveyttä ja voi siten edistää Alzheimerin taudin kehittymistä. Sen sijaan henkilöillä, joilla on jo todettu Alzheimerin tauti, painon pysyminen normaalipainon ylärajalla voi auttaa säilyttämään aivorakenteita.

”Tulosten valossa lihavuus voi jo keski-iässä vaikuttaa haitallisesti myöhempään aivoterveyteen”, emeritaprofessori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta kertoo tiedotteessa.

”Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin johtavat aivomuutokset alkavat jo vuosia ennen taudin ilmenemistä, joten painonhallintaan kannattaa kiinnittää huomiota ajoissa”, hän jatkaa.

Itä-Suomen yliopiston mukaan tutkijat tähdentävät, etteivät tulokset osoita lihavuuden aiheuttavan Alzheimerin tautia. Lihavuus kuitenkin lisää aivojen kuormitusta ja voi sitä kautta myötävaikuttaa taudin kehittymiseen.

Alzheimerin tauti on yleinen muistisairaus, jota sairastaa arviolta yli 70 000 ihmistä Suomessa ja 50 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Lukuisista tutkimuksista huolimatta tautiin ei ole löydetty parantavaa hoitoa, joten sairastumisen ehkäisyyn on tärkeää panostaa.

Täysipainoisesta ravitsemuksesta huolehtiminen tärkeää muistisairauksien hoidossa

Nyt julkaistu tutkimus valottaa lihavuutta yhtenä muistisairauksien riskitekijänä. Lihavuuden mittarina käytettiin sekä painoindeksiä että vyötärönympärystä, ja tutkimusaineistona käytettiin aivojen magneettikuvia henkilöiltä, joista 47 sairasti lievää Alzheimerin tautia, 68:lla oli lievää kognitiivista heikentymistä ja 57 oli terveitä.

Tutkimuksessa käytettiin kolmea magneettikuvantamisen menetelmää, joita yhdistämällä tarkasteltiin lihavuuden yhteyttä eri aivoalueiden harmaan aineen tilavuuteen, valkoisen aineen eheyteen ja verenvirtaukseen, joissa yleensä havaitaan muutoksia Alzheimerin taudin edetessä. Tutkimuksen mukaan terveillä sekä niillä, joilla oli lievää kognitiivista heikentymistä, lihavuus oli yleisempää ja siihen liittyi joillakin aivoalueilla aivorakenteiden sekä aivojen verenvirtauksen muutoksia, jotka viittasivat aivokudoksen lisääntyneeseen vaurioalttiuteen.

Lievää Alzheimerin tautia sairastavilla paino oli yleensä normaalin rajoissa, ja tässä ryhmässä normaalin ylärajalle sijoittuva paino oli yhteydessä paikoin suurempaan harmaan aineen tilavuuteen. Itä-Suomen yliopiston mukaan havainto voikin tutkijoiden mukaan liittyä siihen, että Alzheimerin tautiin sairastuneilla hyvä ravitsemustila voi auttaa suojaamaan aivoja tautiin liittyviltä muutoksilta.

Soininen muistuttaakin, että täysipainoisesta ravitsemuksesta huolehtiminen on tärkeää myös muistisairauksien hoidossa. Tahaton laihtuminen on usein osa taudinkuvaa, kun kyky huolehtia syömisestä heikkenee.

Tutkimus julkaistiin The Journal of Alzheimer’s Disease Reports -lehdessä ja voit tutustua siihen tarkemmin täällä. Olemme aiemmin kertoneet muistisairauden oireista, joihin on hyvä kiinnittää huomiota, ja voit lukea aiheesta lisää täällä, minkä lisäksi voit lukea lisää muistisairauksista ja niiden oireista Muistiliiton sivuilta täällä.