Liikunta on hyvästä, mutta vain kerta, pari viikossa voi riittää liikunnan hyötyjen saamiseksi.

Säännöllisen liikunnan harrastaminen pitkin viikkoa voi olla vaikeaa esimerkiksi arjen kiireiden takia. Tutkimuksen mukaan voit kuitenkin saada liikunnan terveyshyödyt kuntoilemalla vain viikonloppuisin.

Quartz kertoo brittiyliopisto Loughboroughin tutkijoiden johtaman tutkimuksen selvittäneen, että ne aikuiset, jotka sisällyttivät Maailman terveysjärjestö WHO:n suosittelemat liikuntamäärät (150 minuuttia kohtalaista kuntoilua tai 75 minuuttia kuntoilua korkealla intensiteetillä viikossa) 1-2 päivään viikossa, omasivat silti alhaisemmat riskit sairastua syöpään ja sydäntautiin kuin he, jotka eivät liikkuneet ollenkaan.

Tutkijat käyttivät tutkimuksessa apunaan 63 591 keski-iältään 59-vuotiaan ihmisen kertomuksia heidän kuntoilutavoistaan. Quartzin mukaan osallistujat olivat vastanneet englantilaiseen ja skotlantilaiseen terveyskyselyyn vuosien 1994 ja 2012 välillä.

Tutkijat vertasivat osallistujien vastauksia kuolintodistuksissa mainittuihin kuolemansyihin niiden osallistujien osalta, jotka kuolivat sinä aikana, kun kyselyä pystyi täyttämään. Yli 63 000 osallistujasta tutkimusaikana menehtyi 8 802 ihmistä.

Tutkimukseen osallistuneet jaettiin neljään ryhmään: ”viikonloppusoturit”, kuntoilunsa hajauttavat, pari kertaa viikossa kuntoilevat, jotka eivät päässeet WHO:n suosittelemiin 150/75 minuutin tavoitteisiin ja he, jotka eivät kuntoilleet ollenkaan.

Quartzin mukaan ne ihmiset, jotka määrittelivät itsensä terveyskyselyssä ”viikonloppusotureiksi” (eivät kuntoilleet viikolla, mutta hyvittivät sen esimerkiksi juoksemalla viikonloppuisin) omasivat samalla tavalla alhaisemmat riskit menehtyä syöpään ja sydäntautiin (ja menehtymiseen ylipäänsä) kuin he, jotka kuntoilivat pitkin viikkoa.

Kaikki lopputulokset otettaessa huomioon (kuolema ylipäänsä, syöpään menehtyminen, sydäntautiin menehtyminen) kaikilla kolmella liikkuvalla ryhmällä oli alhaisempi kuolleisuus kuin heillä, jotka eivät liikkuneet ollenkaan.

Quartzin mukaan tämän lisäksi he, jotka liikkuivat säännöllisesti, olivat vain hieman paremmassa asemassa kuin ”viikonloppusoturit” tai lyhyemmän aikaa 1-2 kertaa viikossa liikkuvat.

Tutkimustulokset ovat vain yhteyksiä eivätkä voi ehdottomasti sanoa, että mikään tietty tapa liikkua estäisi syöpää tai sydäntautia. Quartzin mukaan ne eivät myös ota huomioon liikunan hyötyjä mielenterveydelle: kuntoilun on osoitettu tehostavan mielialaa ja taistelevan masennusta ja ahdistusta vastaan todennäköisesti vapauttaen endorfiinejä aivoissa.

Tulokset kuitenkin osoittavat, että jonkinlainen liikunta on parempi kuin ei ollenkaan ja jotkin terveyshyödyt voivat olla samat huolimatta siitä, milloin löydät aikaa liikunnalle.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: Quartz