Koti on monelle erittäin tärkeä paikka, jossa vietetään paljon aikaa.

Kun pitäisi kuvailla ihannekotinsa ominaisuuksia, pitää moni suomalainen arvossa omaa puutarhaa tai parveketta ja sitä, että kodin lähellä on viheralueita. Tämä paljastuu Ikea Retailin teettämästä maailmanlaajuisesta tutkimuksesta.

Tutkimukessa eniten nousi esiin oma puutarha tai parveke (41 %) ja toiseksi suosituin ominaisuus oli lähellä sijaitsevat viheralueet, puistot ja luonto (37 %). Lisäksi suomalaisten ihannekoti on helppo pitää siistinä (32 %), se on tilava (28 %) ja sieltä löytyy tila omille harrastuksille sekä kiinnostuksen kohteille (28 %).

Ihannekotia ajatellessa myös sillä on merkitystä, että läheiset asuvat ovat lähellä. Tutkimuksen mukaan neljännes (27) kokee ystävien ja perheenjäsenten läheisyyden tulleen entistä tärkeämmäksi ihannekotia ajatellessa.

Myös paikallinen yhteisöllisyys on vahvistunut, ja monet suomalaiset kertovatkin viettäneensä entistä enemmän aikaa omalla asuinalueellaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Ikean Life at Home -tutkimukseen on osallistunut yli tuhat suomalaista.

Nukkuminen tärkeintä

Kahdeksannen kerran tehty vuosittainen tutkimus osoitti, että koti on tärkeä paikka ihmisten henkisen hyvinvoinnin kannalta pandemian aikana. Tutkimuksen mukaan kotinsa positiiviseksi paikaksi kokeneet ihmiset kokivat kodilla olevan myös positiivisia vaikutuksia omaan henkiseen hyvinvointiinsa.

Suomalaisille nukkuminen on tärkein henkisen hyvinvoinnin edistäjä kotona. Suomalaisista noin kolme neljästä (72 %) pitää sitä tärkeänä, kun kansainvälisistä vastaajista samoin kokee vain noin puolet (55 %).

Tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät tärkeänä henkisen hyvinvoinnin kannalta myös rentoutumista (63 %), yksinoloaikaa (53 %), syömistä (38 %) sekä aikaa kumppanin kanssa (33 %). Lähes kolmannes suomalaisista haluaisi viettää enemmän aikaa omien harrastusten ja kiinnostusten kohteiden parissa.

”Kodeistamme on tullut entistä tuottavampia paikkoja. Samaan aikaan nukkuminen, rentoutuminen ja oma aika ovat avainasemassa tasapainon saavuttamiseksi”, Ikea Suomen tutkimuspäällikkö Heidi Toivonen kertoo tiedotteessa.

”Nämä kolme arvioitiin maailmanlaajuisestikin tärkeimmiksi henkisen hyvinvoinnin edistäjiksi kotona, mutta suomalaisten vastaajien keskuudessa merkitys oli vielä selvästi kansainvälistä keskiarvoakin vahvempi”, hän lisää.

Life at Home -tutkimukseen osallistui yhteensä yli 34 000 ihmistä 34 eri maasta. Tutkimuksen toteutti YouGov ja siihen vastasi 1 012 yli 18-vuotiasta suomalaista 5.-7. heinäkuuta 2021.