Moni odottaa kesän hellepäiviä ja toivoo esimerkiksi juhannukselle lämmintä ja hyvää keliä.

Tuoreiden sääennusteiden perusteella tulevana viikonloppuna saadaan nauttia aurinkoisesta hellejuhannuksesta suuressa osassa maata. Juhannusta edeltävinä päivinä voi sadella ja on poutaista, mutta Forecan maanantaina 20. kesäkuuta tehtyjen ennusteiden mukaan perjantaiksi sää muuttuu koko maassa aurinkoiseksi.

”Näillä näkymin hellettä, eli yli 25 asteen lukemia on odotettavissa juhannusaattona maan etelä- ja keskiosassa laajalla alueella”, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo.

”Lapissakin lämpötilat nousevat tämänhetkisen ennusteen mukaan yli 15 asteeseen, paikoin jopa yli 20 asteeseen. Mahdolliset sadekuurot jäävät paikallisiksi ja painottuvat maan pohjoisimpaan osaan”, hän jatkaa.

Tämän hetken ennusteen perusteella lämpö jatkuu myös juhannuspäivänä ja Rinteen mukaan lämpötila nousee lähes koko Lapissakin yli 20 asteen. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, mutta jos se toteutuu, lämpenee sää sunnuntaina entisestään.

”Tämän ennusteen mukaan sunnuntaina hellettä havaitaan eteläistä Lappia myöten. Jopa 30 astetta voi olla mahdollista paikallisesti jossain päin maata. Sadekuurot kuitenkin yleistyvät maan pohjoisosassa”, Rinne sanoo.

Helleaallot näkyvät kuolleisuudessa

Vaikka moni nauttii helteistä, on hellejaksoissa myös omat terveysriskinsä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan helle voi aiheuttaa lyhyessä ajassa suuren määrän vakavia terveyshaittoja.

THL:n julkaiseman tutkimuksen mukaan neljä vuorokautta tai pidempään kestävien helleaaltojen aikana väestön kuolleisuus lisääntyy Suomessa keskimäärin 10 prosenttia. Lisäksi sairaalahoidon tarve lisääntyy.

Pitkittyneestä, joitakin viikkoja kestävästä helleaallosta voi aiheutua Suomessa useampia satoja kuolemia. Vakavien terveyshaittojen riski on erityisesti yli 65-vuotiailla ja pitkäaikaissairauksista kärsivillä.

THL:n mukaan jotta helteen haittoja voidaan ehkäistä, tarvitaan ennalta suunniteltuja, nopeasti toteutettavissa olevia toimia helleaaltojen aikana. Lisäksi tarvitaan pidemmän tähtäimen toimia, joilla vähennetään väestön ja yhteiskunnan haavoittuvuutta kuuman sään vaikutuksille.

Kesän 2021 kaltaiset helteet yleistyvät ilmaston muuttuessa. Samalla väestö ikääntyy ja helteen terveyshaitat lisääntyvät, jos muutoksiin ei varauduta riittävän hyvin”, THL:n tutkija Virpi Kollanus kertoo.

Helteen terveyshaittoja ehkäistävä paremmin

THL:n viime marraskuussa julkaiseman raportin mukaan Suomessa tulisi ehkäistä helteen terveyshaittoja nykyistä paremmin sekä lisätä yhteiskunnan keinoja varautua helteisiin. Raportin mukaan keskeinen ongelma on, että alueellisen ja paikallisen varautumisen kansallinen ohjaus on hajanaista ja melko vähäistä sekä se, etteivät Ilmatieteen laitoksen julkaisemat hellevaroitukset johda ennalta suunniteltuihin viranomaistoimiin.

Vakavien terveyshaittojen ehkäisemiseksi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden mahdollisuuksia varautua helteisiin on vahvistettava. THL:n mukaan suurin osa helleaaltojen aiheuttamista kuolemista ilmenee sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla, joissa hoidetaan paljon kuumuudelle erityisen herkkää väestöä.

”Hoito- ja hoivalaitosten ennalta varautumisessa on tärkeää pyrkiä parantamaan mahdollisuuksia viilentää toimitiloja. Jokaisessa laitoksessa tulisi pystyä helteellä viilentämään ainakin osa potilaiden tai asiakkaiden käytössä olevista tiloista sekä toiminnan kannalta kriittiset tilat”, Kollanus sanoo.

Myös kotona asuvia riskiryhmiin kuuluvia tulisi suojata helteen haitoilta esimerkiksi tarjoamalla helleaaltojen aikana enemmän kotihoidon palveluja. Lisäksi pitkäaikaissairauksista kärsiviä olisi hyvä ohjeistaa jo ennalta siitä, kuinka kuumuus vaikuttaa sairauteen tai sen hoitoon käytettäviin lääkityksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi kuntien viranomaiset, päiväkodit ja koulut sekä työnantajat ja työntekijät tarvitsevat ohjeistuksia helteisiin varautumisesta.

Rakennusten kuumentumista ehkäistävä

THL:n mukaan helteen terveyshaittojen estäminen on vaikeaa, jos rakennusten sisätilat kuumentuvat herkästi. Rakentamista ja asumisterveyttä koskevassa lainsäädännössä ja ohjauksessa tulisikin huomioida nykyistä paremmin, miten ylilämpenemistä voi ehkäistä.

Kaupunkialueiden ja rakennusten kuumentumista voidaan torjua myös kaupunkiympäristön suunnittelulla. Apuna voi käyttää esimerkiksi viher- ja vesirakentamista, auringonsäteilyä heijastavia pintamateriaaleja, varjostavia rakenteita sekä kaupunkiympäristön tuulettumista edistäviä ratkaisuja.

”Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät toimet hellevarautumisen edistämiseksi ovat erityisen tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta, sillä kaupunki- ja rakennussuunnittelussa tehtävät päätökset vaikuttavat yhteiskunnan haavoittuvuuteen pitkälle tulevaisuuteen”, Kollanus toteaa.

Löydät THL:n sivuilta lisätietoa helteestä, helteen terveyshaittojen torjuntaohjeet sekä lämpösairauksien oireista ja hoidosta. Ilmatieteen laitoksen voimassa olevat varoitukset löydät täältä.

Kerroimme viime vuonna kesäkuussa vinkkejä, miten selviytyä voimakkaasta helteestä, ja voit lukea niistä lisää täällä. Lisäksi kerroimme pari vuotta sitten erikoislääkärin muistilistasta lämpimiä kesäpäiviä varten.