Tuore väitöstutkimus paljastaa yhteyden kuormittavien elämäntapahtumien ja yleisen sairauden välillä.

Lapsuuden ja aikuisiän kuormittavat elämäntapahtumat lisäävät riskiä sairastua astmaan ja astmaoireiluun. Tämä ilmenee terveystieteen maisteri Raija Lietzénin Turun yliopistossa tekemästä väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessaan Lietzén havaitsi, että lapsuusiässä runsaasti kuormittavia elämäntapahtumia kokeneilla henkilöillä oli suurempi riski sairastua astmaan aikuisena kuin niillä henkilöillä, joilla ei ollut vastaavanlaisia lapsuuteen liittyviä kuormitustekijöitä. Tämä riski välittyy osittain aikuisiän astman riskitekijöiden kautta.

”Lapsuuden vaikeat elämäntapahtumat ovat saattaneet vaikuttaa näiden riskitekijöiden kehittymiseen. Kuormittavat elämäntapahtumat, tupakointi, allerginen nuha, alhainen koulutus ja vakava ylipaino olivat tutkimukseni mukaan tällaisia välittäviä tekijöitä”, Lietzén sanoo.

Aikuisiän elämäntapahtumien suuren kuormituksen kokeneilla henkilöillä oli kaksinkertainen riski sairastua astmaan verrattuna niihin, jotka eivät olleet kokeneet lainkaan vastaavia elämäntapahtumia.

”Yksittäisistä elämäntapahtumista avo- tai avioero, huomattavat vaikeudet esimiehen kanssa, avio-ongelmien lisääntyminen ja perheenjäsenen vakava sairastuminen lisäsivät astmaan sairastumisen riskiä”, Lietzén toteaa.

Oireilu lisääntyi kuormittavien elämäntapahtumien jälkeen

Astmaa sairastaa noin kymmenen prosenttia suomalaisista aikuisista. Turun yliopiston mukaan se on kolmanneksi yleisin sairaus verenpainetaudin ja diabeteksen jälkeen, kun tarkastellaan Kelan erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja.

Nykytiedon mukaan astman kehittymiseen vaikuttavat erilaisten ympäristö-, perinnöllisten ja potilaskohtaisten tekijöiden yhteisvaikutus. Kuormittavien aikuisiän elämäntapahtumien yhteyttä astmaoireiluun Lietzén arvioi väitöstutkimuksessaan seuraamalla, kuinka monta kertaa astmaa sairastavat tutkimuksessa tarkastellut henkilöt ostivat sairauden pahenemiseen tarkoitettuja lääkkeitä apteekista.

Tutkimuksessa ilmeni, että runsaasti kuormittavia elämäntapahtumia kokeneet hankkivat kyseisiä astmalääkkeitä elämäntapahtumien jälkeen puolitoista kertaa enemmän kuin ennen elämäntapahtumia. Turun yliopiston mukaan tämä viittaa heidän astmaoireilunsa lisääntymiseen.

”Tutkimukseni toi esiin uutta tietoa ja se syvensi ymmärrystämme astman psykososiaalisista riskitekijöistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää väestön terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä – erityisesti astman ehkäisyssä ja ehkäisyohjelmien suunnittelussa sekä astmaa sairastavien hoidossa ja ohjauksessa”, Lietzén kertoo.

Lietzén tarkasteli väitöstutkimuksessaan 26 000 satunnaisesti valitun työikäisen suomalaisen raportoimien lapsuus- ja aikuisiän kuormittavien elämäntapahtumien yhteyttä aikuisällä puhjenneeseen astmaan ja astmaoireiluun. Tieto astmaan sairastumisesta ja astmaoireilusta perustui viranomaisrekistereistä saatuihin tietoihin.

Voit tutustua väitöstutkimukseen tarkemmin täällä.