Työhyvinvoinnin tueksi on julkaistu testi, jonka voi tehdä maksutta verkossa.

Työterveyslaitos on julkaissut työhyvinvointitestin, joka antaa työntekijälle nopeasti tilannekuvan oman mielen hyvinvoinnista. Miten voit? -nimisessä testissä on noin 20 kysymystä ja sen tekemiseen menee noin viisi minuuttia.

Testissä tarkastellaan hyvinvointia kuudesta näkökulmasta, jotka ovat työuupumus, työn imu, työriippuvuus, tyytyväisyys työhön, työkyky ja työssä tylsistyminen. Testi antaa työntekijälle tutkittuun tietoon perustuvaa palautetta omasta hyvinvoinnista ja vinkkejä mielenterveyden vahvistamiseen.

Miten voit? -testin tavoitteena on herättää suomalaiset huolehtimaan omasta työhyvinvoinnistaan ja auttaa tunnistamaan mielen hyvinvoinnin riskejä. Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Nina Panganniemen mukaan testi antaa työntekijälle tilannekuvan omasta työhyvinvoinnista tässä ja nyt.

”Testin tehnyt saa lopuksi vinkkejä siihen, miten voi itse toimia tilanteensa parantamiseksi. Käyttäjät ovat kehuneet helppoutta sekä nopeaa palautetta oman hyvinvoinnin eri osa-alueista”, hän sanoo.

Voit tehdä Miten voit? -testin ilmaiseksi täällä.

Testi lisää ymmärrystä omasta tilanteesta ja hyvinvoinnista

Työterveyslaitoksen tutkija Anniina Virtanen kertoo, että testiin on koottu parhaat palat kaikesta siitä tutkimustiedosta, mitä Työterveyslaitoksessa on kertynyt työhyvinvoinnista ja työkyvyn tukemisesta.

”Mielenterveys on työelämässä voimavara, jonka vahvistamiseen tarvitaan meitä kaikkia”, hän muistuttaa.

Testi on suunniteltu työntekijöiden omaan käyttöön, eivätkä tiedot välity eteenpäin työnantajalle tai työterveyshuoltoon. Työterveyslaitoksen mukaan testi lisää ymmärrystä esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijästä tuntuu, ettei kaikki ole ihan hyvin.

”Aloite työhyvinvoinnin kehittämiseen työyhteisössä voi lähteä myös työntekijän suunnasta. Testi auttaa työntekijää ymmärtämään omaa tilannettaan ja tarjoaa keinoja vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa”, Panganniemi sanoo.

Työyhteisössä testi voi toimia hyvänä pohjana keskustelulle. Jokainen työntekijä voi tehdä ensin testin itsenäisesti, minkä jälkeen työyhteisössä on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja ideoida toimenpiteitä, joilla työpaikalla tuetaan mielen hyvinvointia.

Työhyvinvointitesti on ensimmäinen osa maksutonta Mielenterveyden tuen työkalupakkia, joka julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2021.