Rintasyöpädiagnoosin saaminen heijastuu myös naisen ansiotuloihin sekä mielenterveyteen.

Rintasyöpään sairastuminen vähentää erityisesti pienituloisten naisten ansiotuloja, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lisäksi rintasyöpään sairastuminen ilsää merkittävästi psykiatrisia diagnooseja kaikilla sairastuneilla.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin rintasyövän vaikutusta 35–55-vuotiaiden naisten tuloihin, työllisyyteen ja mielenterveyteen. THL:n mukaan rintasyöpään sairastuneiden naisten ansiotulot putosivat keskimäärin 5,1 prosenttia diagnoosin jälkeisten viiden vuoden aikana.

Eniten tulot putosivat naisilla, jotka olivat valmiiksi heikommin kiinnittyneitä työmarkkinoille. Suurin vaikutus tuloihin oli kahtena ensimmäisenä vuonna diagnoosin jälkeen.

”Tulojen putoaminen voi liittyä hoidoista ja hetkellisestä työkyvyttömyydestä johtuviin poissaoloihin, urakehityksen hidastumiseen tai esimerkiksi siihen, että sairastuneen preferenssit ajankäytön suhteen muuttuvat”, THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo kertoo.

”Psykososiaalisista vaikutuksista tulisi olla huolestuneempi”

Tutkimuksessa ilmeni, että rintasyöpään sairastuneiden naisten kokonaistulot putosivat huomattavasti vähemmän, vaikka ansiotulot laskivatkin. Vaalavuon mukaan tämä on sairausvakuutusjärjestelmämme ansiota ja osoittaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän merkityksen sosiaalisten riskien pehmentäjänä.

”Tulonsiirrot paikkaavat kohtuullisen tehokkaasti sairauden aiheuttamaa tulojen menetystä”, hän toteaa.

”Sairauden psykososiaalisista vaikutuksista tulisi olla huolestuneempi, sillä psykiatriset erikoissairaanhoidon käynnit pysyvät verrokkiryhmää korkeammalla tasolla vielä viisi vuotta rintasyövän ensidiagnoosin jälkeen”, Vaalavuo jatkaa.

Tutkimuksen mukaan rintasyövän vaikutus työllisyyteen oli vaatimaton, sillä rintasyöpään sairastuneiden työllisyys putosi yhden prosenttiyksikön verran. Tämä selittyi ennen kaikkea eläköitymisellä, mutta ei lisääntyneellä työttömyydellä.

Sairauden vaikutukset eivät ole kaikille samat

THL kertoo, että rintasyöpää esiintyy enemmän korkeammin koulutetuilla ja korkeampituloisilla naisilla. Sairastumisen negatiiviset vaikutukset ansiotuloihin ovat kuitenkin suuremmat pienituloisilla, vähemmän koulutetuilla ja työntekijäammateissa olevilla naisilla.

Taustalla on naisten erilaiset asemat sen suhteen, vaatiiko heidän työtehtävänsä fyysistä voimaa ja missä määrin työtehtäviä voi mukauttaa alentuneeseen työkykyyn. Lisäksi se vaikuttaa, millaista tukea työnantaja heille tarjoaa.

THL:n mukaan aiemmassa tutkimuksessa on myös havaittu, että alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvilla syöpä havaitaan usein myöhemmin, jolloin myös syövän vakavuuteen liittyvät tekijät voivat selittää ryhmien välisiä eroja vaikutuksissa.

”Terveydenhuoltojärjestelmää tulisi kehittää niin, että syöpien diagnosoimisessa tai hoidossa ei olisi sosioekonomisia eroja, ja toisaalta kaikilla työpaikoilla tulisi edesauttaa naisten palaamista töihin”, Vaalavuo toteaa.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen ja THL:n rekisteriaineistoihin vuosilta 2000–2016. Tutkimusartikkeli on julkaistu Labour Economics -julkaisussa ja voit tutustu siihen tarkemmin täällä.

Jotta rintasyövän voisi huomata varhaisessa vaiheessa, kannattaa rintoja tutkia säännöllisesti – ainakin kerran kuukaudessa – ja voit lukea täältä ohjeet, miten voit tutkia rintojasi. Aiemmin julkaistuista artikkeleista löydät tapoja, jotka voivat auttaa ehkäisemään rintasyöpään sairastumista, sekä merkkejä rintasyövästä.