Masennus voi aiheuttaa muun muassa univajetta ja lisää stressitasoja, minkä lisäksi se voi vaikuttaa myös muistiin.

Tutkimuksen mukaan masennusta sairastavien voi olla vaikea erottaa samankaltaisia muistikuvia toisistaan, kertoo The Independent.

Yhdysvaltalaisen Brigham Youngin yliopiston tutkijat lähtivät selvittämään, onko masennuksen ja muistihäiriöiden välillä korrelaatiota. Kyseessä olevaa muistihäiriötä (memory interfenrence) tapahtuu The Independentin mukaan sillon, kun henkilö huomaa, ettei pysty täysin omaksumaan uutta tietoa aiempien muistikuvien tai ajatuksien takia.

Brigham Youngin yliopiston psykologian laitoksen professorit Donald Shelton ja Brock Kirwan teettivät 98 aikuiselle testin, jossa heidän piti erottaa kuvioita toisistaan. Osallistujien täytyi myös täyttää kyselyt, joissa arvioitiin heidän masennuksen ja ahdistuksen tasoja sekä muita tekijöitä, kuten unenlaatua ja kuinka paljon he harrastivat liikuntaa.

The Independentin mukaan tutkijat huomasivat, että ne osallistujat, joilla masennustulokset olivat suuremmat, saivat todennäköisemmin alhaisemmat tulokset erotustestissä. Suuremmat masennustasot omanneilla osallistujilla oli vaikeuksia tehdä ero samankaltaisen objektien välillä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että osallistujat kärsisivät amnesiasta. Sen sijaan joitakin yksityiskohtia heidän muististaan voi puuttua heikentyneen mielenterveyden takia.

”Aivoissa on kaksi aluetta, joissa uusia aivosoluja kasvaa”, sanoi professori Kirwan.

”Toinen on hippokampus, joka liittyy muistiin. Vaikuttaa siltä, etä tämä kasvu vähenee masennustapauksissa”, hän jatkoi.

Tuoreempi tutkimus Illinoisin yliopistosta sen sijaan paljasti, että ne henkilöt, jotka koettavat tukahduttaa negatiiviset tunteensa, voivat pystyä vähentämään negatiivisten muistojen vaikutusta. Tutkijat toivovat, että heidän löydöksensä voisivat johtaa parempiin hoitoihin masennuspotilaiden kohdalla.

Voit lukea lisää Brigham Youngin yliopiston tutkimuksesta täällä ja Illinoisin yliopiston tutkimuksesta täällä.

Lähde: The Independent

Kommentit

Kommenttia