Tutkimuksessa etenkin runsaasti lihaa syövillä oli suurempi riski kuolla seuranta-aikana.

Jos haluat elää pidempään, kannattaisi tutkimusten valossa vähentää etenkin lihansyöntiä. Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus vahvistaa aiempaa näyttöä siitä, että eläinkunnan tuotteisiin ja erityisesti lihaan painottuva ruokavalio ei ole terveydelle hyväksi.

Tutkimuksen mukaan runsaasti eläinperäistä proteiinia suhteessa kasvikunnan proteiiniin syövillä ihmisillä oli suurentunut riski kuolla tutkimuksen seurannan aikana. Heitä verrattiin niihin, joilla kasvi- ja eläinkunnan tuotteista saatava proteiinimäärä oli ruokavaliossa tasapainoisempi.

Pääosin eläinperäistä proteiinia syöneillä miehillä oli 23 prosenttia suurempi riski kuolla tutkimuksen seuranta-aikana kuin miehillä, joilla eläinproteiinin määrä suhteessa kasviproteiiniin oli kohtuullisin.

Tutkimuksessa erityisesti runsas lihankäyttö näytti haitalliselta. Yli 200 grammaa lihaa päivässä syöneillä henkilöillä oli 23 prosenttia suurempi riski kuolla seuranta-aikana kuin henkilöillä, joiden ruokavaliossa lihamäärä oli alle 100 grammaa päivässä.

Tutkittavien syömä liha oli pääasiassa punaista lihaa. Nykyisissä suomalaisissa ravitsemussuosituksissa punaisen ja prosessoidun lihan käyttösuositus on enintään 500 grammaa kypsää lihaa viikossa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että ruokavalion suuri kokonaisproteiinimäärä yhdistyi suurempaan kuolleisuuden riskiin henkilöillä, joilla oli tutkimuksen alussa tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaus tai syöpä eikä vastaavaa yhteyttä havaittu henkilöillä, joilla näitä sairauksia ei ollut. Itä-Suomen yliopiston tiedotteen mukaan tulokset antavatkin aihetta tutkia proteiinin saannin vaikutuksia terveyteen erityisesti niillä, joilla on jo krooninen sairaus.

Tutkimuksen aineistona käytettiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimusta, jossa ruokatottumukset selvitettiin noin 2 600 42-60 vuotiaalta itäsuomalaiselta mieheltä tutkimuksen alussa vuosina 1984–1989. Tutkittavien kuolleisuutta seurattiin keskimäärin yli 20 vuoden ajan Tilastokeskuksen rekistereistä.

Analyyseissä tarkasteltiin ruokavalion proteiinien ja proteiininlähteiden yhteyksiä kuolleisuuteen seurannan aikana. Analyyseissä otettiin kattavasti huomioon tutkittavien muut elintavat ja ravitsemustottumukset – näin huomioitiin esimerkiksi se, että runsaasti kasviproteiinia syövien ruokavalio oli keskimääräistä terveellisempi.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että runsas eläinproteiinin ja erityisesti prosessoidun lihan, kuten makkaran ja leikkeleiden kulutus on yhteydessä suurentuneeseen kuolleisuuden riskiin. Kokonaiskuva proteiinin ja eri proteiininlähteiden kulutuksen terveysvaikutuksista on kuitenkin ollut epäselvä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen havainnot on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä. Voit tutustua siihen tarkemmin täällä.

Aiemmin kerroimme WWF:n uusista ruokasuosituksista, joiden mukaan punaista lihaa voisi syödä korkeintaan kerran viikossa. Lue lisää suosituksista täällä.