Elimistön D-vitamiinivasteessa ja sen myötä D-vitamiinilisän tarpeessa on yksilöllisiä eroja.

Tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan hyvä D-vitamiinitaso voi suojata syövältä tai parantaa syöpään sairastuneen ennustetta, kertoo Itä-Suomen yliopisto. Katsauksen mukaan hyvä D-vitamiinitaso on hyödyksi syöpäsairauksien ehkäisyssä, mutta syövän hoidossa D-vitamiinin hyödyistä on sen sijaan niukasti tutkimusnäyttöä.

Katsauksen mukaan vahvin tutkimusnäyttö D-vitamiinin syövältä suojaavasta vaikutuksesta on paksusuolen syövässä ja verisyövissä, kuten leukemioissa ja lymfoomissa. D-vitamiini on tärkeä sekä verisolujen erilaistumiselle että esimerkiksi paksusuolen ja ihon jatkuvasta uudistumisesta huolehtiville kantasoluille.

D-vitamiinin vaikutukset välittyvät D-vitamiinireseptori VDR:n kautta, mikä on lukuisten geenien ilmentymiseen ja epigeneettiseen säätelyyn vaikuttava transkriptiotekijä. Katsauksen mukaan liian matala D-vitamiinitaso johtaa VDR:n puutteelliseen toimintaan, jolloin näiden solujen erilaistuminen voi häiriintyä ja muuntuminen hallitsemattomasti kasvaviksi syöpäsoluiksi voi käynnistyä.

Itä-Suomen yliopisto kertoo, että matala D-vitamiinin pitoisuus veressä on yhdistetty myös esimerkiksi rintasyövän ja eturauhasen syövän suurempaan ilmaantuvuuteen ja huonompaan ennusteeseen. Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa D-vitamiinilisän käyttö ei kuitenkaan aina näytä vähentäneen syöpäkuolleisuutta.

Neljänneksellä suomalaisista matala D-vitamiinivaste

Katsauksessa todettiin, että korkea D-vitamiinivaste on myös yhteydessä pienempään syöpäriskiin. Elimistön D-vitamiinivasteessa ja sen myötä D-vitamiinilisän tarpeessa on yksilöllisiä eroja.

Tutkimuskatsauksen ovat laatineet professori Carsten Calberg Itä-Suomen yliopistosta sekä professori Alberto Muñoz Madridin autonomisesta yliopistosta. Heidän mukaan D-vitamiinilisän vaikutus voitaisiin osoittaa selkeämmin, jos tutkimuksissa verrattaisiin D-vitamiinivasteeltaan erilaisia ryhmiä ja tarkasteltaisiin tuloksia myös suhteessa yksilöllisiin D-vitamiinitason muutoksiin.

Carlbergin tutkimusryhmä on aiemmin osoittanut, että D-vitamiinilisän aikaansaama vaste elimistössä on yksilöllinen. Esimerkiksi suomalaisesta väestöstä 25 prosentilla vaste on matala, joten hyötyäkseen D-vitamiinilisästä he tarvitsevat suurempia annoksia kuin muut.

Katsausartikkeli julkaistiin Seminars in Cancer Biology -lehdessä ja voit tutustua siihen tarkemmin täällä.