Kyseinen aivoverenvuoto on keski-ikäiselle naiselle kohtalokkaampi kuin auto-onnettomuus.

Vastikään julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan suhteellisen harvinaisena pidetty aivohalvaus, lukinkalvonalainen aivoverenvuoto (SAV), on kohtalokas erityisesti keski-ikäisille naisille. Helsingin yliopiston mukaan keski-ikäisiä naisia kuolee lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon enemmän kuin tapausmääriltään huomattavasti yleisempään aivoinfarktiin.

Neurologisia sairauksia käsittelevässä JNNP-tiedelehdessä julkaistu rekisteritutkimus sisälsi tarkat kuolinsyytiedot kaikista lähes 200 000:sta Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana kuolleesta 40-65 vuotiaasta. Tulosten mukaan lukinkalvonalainen aivoverenvuoto oli keski-ikäisillä naisilla 12. yleisin kuolinsyy kaikista kuolemista ja kaikkein yleisin aivohalvauskuolema koko 20 vuoden tutkimusajanjakson aikana.

Julkaisun päätutkijan Ilari Rautalinin mukaan löydös on aikaisemman kirjallisuuden valossa yllättävä.

”Etenkin keski-ikäisillä naisilla SAV-kuolemien määrä ylittää selkeästi aivoinfarktien, useiden syöpäkuolemien ja esimerkiksi auto-onnettomuuksista sekä muista tapaturmista johtuvien kuolemien määrät”, kertoo lääketieteen kandidaatti sekä tohtoriopiskelija Rautalin.

Ehkäise terveellisillä elintavoilla

Helsingin yliopiston mukaan SAV on pääasiassa tupakoinnista ja korkeasta verenpaineesta johtuva sairaus, joten se on pitkälti ennaltaehkäistävissä.

”Terveellisiin elintapoihin panostamalla pystyisimme vähentämään merkittävän osan työikäisten ennenaikaisista kuolemista”, Rautalin sanoo.

Myös tutkimusryhmän ja artikkelijulkaisun muut jäsenet, Helsingin yliopistollisen sairaalan neurokirurgi, dosentti Miikka Korja sekä Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio korostavat terveiden elintapojen merkitystä.

”Esimerkiksi tupakoimattomuuteen kannustamisella ja verenpainetaudin ennaltaehkäisyllä sekä hyvällä hoidolla työikäisten ennenaikaisia kuolemia voitaisiin estää tehokkaasti”, tutkijat toteavat.

Tutkimusryhmä julkaisi aiemmin syksyllä tutkimuslöydöksen tupakoinnin vaikutuksesta lukinkalvonalaiseen verenvuotoon.

SAV-kuolemien osuus selville rekisterien avulla

Lukinkalvonalainen aivoverenvuoto on Helsingin yliopiston mukaan aivoverenkiertohäiriöistä vaarallisin ja siihen kuolee 40–50 prosenttia vuodon saaneista ihmisistä ensimmäisten kuukausien aikana. Sairauden maailmanlaajuisena ilmaantuvuuslukuna pidetään noin 6-7 vuosittaista tapausta 100 000:tta ihmistä kohden, ja harvinaisuutensa vuoksi sairauden vaikutuksia on pidetty väestötasolla hyvin vähäisinä; aikaisempien arvioiden mukaan ainoastaan neljä prosenttia kaikista aivohalvauskuolemista johtuisi SAV:sta.

Taudin on tiedetty painottuvan keski-ikäiseen väestöön, mutta sen osuutta työikäisten kuolemista ei ole aikaisemmin voitu tutkia luotettavasti, sillä Helsingin yliopiston mukaan SAV:n saaneista jopa neljännes kuolee ennen sairaalahoitoon pääsyä ja monissa maissa nämä SAV-potilaat kirjataan todennäköisempien kuolinsyiden mukaisesti esimerkiksi sydänperäisiksi äkkikuolemiksi. Jos äkkikuolleille ei ole tehty rutiininomaista ruumiinavaustoimintaa, kuolinsyy ja mahdollinen SAV jää selvittämättä.

Suomessa äkkikuolleiden ihmisten kuolinsyyt selvitetään poikkeuksellisen usein ruumiinavauksella, minkä vuoksi suomalaistutkijat ovat voineet nyt ensimmäistä kertaa selvittää lukinkalvonalaisten aivoverenvuotokuolemien osuuden kaikista keski-ikäisten kuolemista. Suomalaisten keski-ikäisten kuolemia selvittänyt tutkimus perustuu Tilastokeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väestötasoisiin rekistereihin.

Helsingin yliopiston mukaan useiden potentiaalisten riskitekijöiden merkitys SAV:n taustalla on kuitenkin edelleen tuntematon. Rautalin toteaakin, että aihealue kaipaa kipeästi laadukasta tutkimusnäyttöä, joka perustuu satojen tuhansien ihmisten tarkkoihin terveystietoihin sekä vuosikymmeniä kestäneisiin seuranta-ajanjaksoihin.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.