Kaksosten avulla tehdyssä tutkimuksessa tehtiin merkittävä löydös.

Tupakointi aiheuttaa todennäköisesti merkittävän osan kaikkein tappavimmista aivoverenkiertohäiriöistä, lukinkalvonalaisesta aivoverenvuodosta. Suomalaisessa kaksostutkimuksessa havaittiin tupakoinnin selittävän, miksi ainoastaan toinen kaksosista sairastuu kuolettavaan aivoverenvuotoon.

Helsingin yliopiston mukaan lukinkalvonalainen aivoverenvuoto (SAV) on hoitojen kehityksestä huolimatta edelleen tappavin aivoverenkiertohäiriö, jonka saaneista potilaista jopa puolet kuolee ensimmäisten kuukausien aikana. Suomalaistutkimuksen päätutkija Ilari Rautalinin mukaan tuore tutkimuslöydös on historiallinen ja merkittävä.

”Tutkimustuloksemme vahvistavat ensimmäistä kertaa aikaisemmat epäilyt todellisesta syy-seuraussuhteesta tupakoinnin ja tappavan aivoverenvuodon välillä”, lääketieteen kandidaatti sekä tohtoriopiskelija Rautalin Helsingin yliopistosta kertoo.

Löydösten perusteella on todennäköistä, että tupakointi aiheuttaa merkittävän osan sekä miesten että naisten lukinkalvonalaisista aivoverenvuodoista. Helsingin yliopiston mukaan tämä puolestaan korostaa voimakkaasti jo aikaisemmin tiedettyjä tupakoinnin haitallisia vaikutuksia monien muiden tautien osalta.

Tumppaa tupakka tappavan aivoverenvuodon riskin minimoimiseksi

Korkean kuolleisuuden takia tähän hengenvaaralliseen tautiin johtavia ennaltaehkäistäviä syitä on etsitty kuumeisesti viimeisten vuosikymmenten ajan ympäri maailmaa. Helsingin yliopiston mukaan monet aikaisemmat tutkimukset ovat raportoineet, että tupakointi liittyy kohonneeseen SAV-riskiin, mutta yksikään tutkimus ei tähän mennessä ole kyennyt osoittamaan, että tupakointi suoraan aiheuttaisi kyseisiä aivoverenvuotoja.

Helsigin yliopistossa tehty suomalainen kaksostutkimus pyrki selvittämään, miksi ainoastaan toinen kaksosista sairastui tappavaan lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon. Seurantatutkimus sisälsi tarkat elintapatiedot jopa yli 13 000 kaksosparista.

”Perinteisen syy-seuraussuhteen osoittavan kliinisen kokeen teko tupakoinnin osalta on käytännössä mahdotonta, koska tämä vaatisi terveiden ihmisten altistamista tupakoinnille ja näin ollen useille tupakoinnin aiheuttamille terveyshaitoille. Tämän vuoksi kaksostutkimusten käyttö on tehokas tapa osoittaa tupakoinnin suoranaisia syy-seuraussuhteita”, tutkimusryhmän ja -julkaisun jäsenet neurokirurgi Miikka Korja Helsingin yliopistollisesta sairaalasta sekä geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta selittävät

Tutkimuksen mukaan juuri kaksosten eroavaisuus tupakoinnin suhteen näyttäisi selittävän, miksi ainoastaan toinen eli tupakoiva kaksonen sairastui tappavaan aivoverenvuotoon, kun taas hänen tupakoimaton kaksosveljensä tai -sisarensa ei sairastunut. Yhteenvetona tappavan aivoverenvuodon riskin minimoimiseksi Rautalin, Korja sekä Kaprio korostavatkin tupakoinnin lopettamisen tai sen aloittamatta jättämisen suurta merkitystä.

Tutkimus julkastiin yhdessä maailman arvostetuimmassa aivoverenkiertosairauksia käsittelevässä Stroke-tiedelehdessä ja voit tutustua siihen lisää täällä.