Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat arkeensa tyytyväistä kansaa.

Jopa 87 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa tyytyväisiä arkeensa tällä hetkellä. Tämä ilmenee K-ryhmän toteuttamasta Arkibarometri-tutkimuksesta, joka selvittää suomalaisten ajatuksia arjesta.

Arkeensa tyytyväiset suomalaiset näkevät tulevaisuutensa vielä valoisampana: jopa 92 prosenttia vastaajista uskoi olevansa arkeensa tyytyväisiä vielä vuoden kuluttua tutkimuksen tekohetkestä. Tutkimus totetettiin syksyllä 2021.

”On jopa lohdullista, että vaikka koronan myötä monet asiat ovat muuttuneet, suomalaisten tyytyväisyys omaan arkeensa on näin vankkaa”, K-ryhmän asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen kertoo tiedotteessa.

”Näyttää siltä, että meille suomalaisille ihan normaali perusarki tuottaa tyytyväisyyttä”, hän analysoi.

Vain osa nauttii arjestaan

Vaikka valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä arkeensa, eivät läheskään kaikki nauti arjestaan. Tutkimuksen mukaan lopulta vain 20 prosenttia vastaajista kertoo nauttivansa arjestaan.

”Näyttää siltä, että suomalaisten mielestä elämän ei tarvitse olla täydellistä, jotta voimme olla tyytyväisiä arkeemme. On myös mielenkiintoista pohtia, miten viimeiset poikkeusvuodet näkyvät siinä, mille asioille arjessa annetaan arvoa ja merkitystä”, Vakkilainen toteaa.

Tutkimuksessa suomalaisille merkityksellisten arjen asioiden top 3 -listalle nousevat hyvinvointi ja terveys (61 %), perhe (54 %) sekä taloudellinen vakaus (45 %). Heillä, jotka ovat arkeensa kaikkein tyytyväisimpiä, arjessa korostuvat erityisesti riittävä aika itselle ja perheelle, mielekäs työ- tai opiskelupaikka, tyytyväisyys omaan kotiin sekä vähäisempi määrä yleisiä huolenaiheita.

”Hyvinvoinnin ja terveyden, perheen sekä taloudellisen vakauden merkitys on varmasti erityisen korostunut viime aikoina, kun moni on joutunut kohtaamaan niihin liittyviä huolia”, Vakkilainen pohtii.

K-ryhmän Arkibarometri toteutettiin kvantitatiivisena online-kyselynä K-Kylä-asiakaspaneelissa syksyllä 2021 ja siihen vastasi 1 163 henkilöä. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat aikuiset ja aineisto painotettiin Suomen aikuisväestöä vastaavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimuksen virhemarginaali on 0,9-3,2 prosenttia.