Tutkimuksissa on osoitettu, miten kirjoittamisesta voi olla apua mielelle.

Jos painiskelet stressin ja ahdistuksen kanssa, voi tunteista kirjoittaminen olla yksi tapa helpottaa oloa. Popsugarin mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että tunteiden purkaminen paperille voi auttaa vähentämään stressiä sekä ahdistusta ja jopa auttaa lievittämään traumaa.

Yhdysvaltalainen psykologi James W. Pennebaker on kehittänyt itsehoitomenetelmäksi terapeuttisen kirjoittamisen, jossa on kyse traumaattisesta ja stressaavasta kokemuksesta syntyvien tunteiden ja ajatusten kirjoittamisesta. Pennebaker on tehnyt terapeuttisen kirjoittamisen hyödyistä myös tutkimuksia.

Popsugarin mukaan yhdessä tutkimuksessa 46 tervettä korkeakouluopiskelijaa pyydettiin kirjoittamaan joko traumaattisesta kokemuksesta tai satunnaisesta aiheesta 15 minuutin ajan neljä päivää putkeen. Omasta traumaattisesta kokemuksesta kirjoittaneilla opiskelijoilla oli vähemmän käyntejä kampuksensa terveyskeskukseen ja heidän kipulääkkeiden käyttönsä väheni seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Tuoreemmat tutkimukset ovat perehtyneet kirjoittamisen vaikutuksiin stressin ja ahdistuksen vähentämiseksi. Yksi tutkimuksista osoitti homoseksuaalien miesten tunteneen vähemmän stigmaan liittyvää stressiä terapeuttisen kirjoittamisen ansiosta.

Toisessa tutkimuksessa sen sijaan osoitettiin terapeuttisen kirjoittamisen hyödyt kroonisesta stressistä kärsivien omaishoitajien kohdalla. Myös Chicagon yliopiston tutkijat selvittivät, että ahdistuneet opiskelijat, jotka kirjoittivat hetkellisesti tunteistaan ennen tärkeän kokeen tekemistä saivat paremmat arvosanat kuin he, jotka eivät osallistuneet.

Popsugarin mukaan kirjoitustavassa yleensä pyydetään henkilöä kirjoittamaan keskeyttämättä tietyn ajan joka päivä henkilökohtaisesta stressaavasta tai traumaattisesta kokemuksesta.

Syy, miksi kirjoittaminen voi vähentää negatiivisia tuntemuksia ylittää sen, että yksinkertaisesti hyväksyy kokemuksen. Kirjoittamiseen liittyy kokemuksen ajatteleminen ja tunteiden ilmaiseminen siitä, näin ollen antaen sille tarkoituksen.

Tämän lisäksi terapeuttinen kirjoittaminen voi auttaa kirjoittajaa paremmin käsittelemään tunteitaan tai pakottaa heidät muuttamaan kokemuksen rakentavaksi tarinaksi sen sijaan, että vatvoo niitä ajatuksia. Stressin tai trauman paperille purkavat myös todennäköisemmin avautuvat muille aiheesta, mikä voi toimia lisätapana toipua.

Popsugar huomauttaa, että terapeuttinen kirjoittaminen ei välttämättä ole tehokasta heille, jotka ovat vakavasti vaikeuksissa mielenterveytensä kanssa tai kenellä on traumanjälkeinen stressihäiriö (PTSD). Pennebaker on myös maininnut artikkelissa, että kirjoittamisen käyttöä terapiamuotona ei pidä kokeilla välittömästi tapahtuneen jälkeen; 1-2 kuukautta odottamalla henkilö saa hieman aikaa toipua ennen kuin joutuu elämään kokemuksen uudelleen.

”Vaikka tämä tekniikka ei toimi kaikille, on se kokeilemisen arvoinen, koska se on saatavilla ja sitä on helppo jatkaa”, Popsugar toteaa.

Voit lukea lisää aiheesta täällä. Jos kaipaat apua mielenterveysasioissa, voit kääntyä esimerkiksi Mielenterveystalon tai Suomen Mielenterveysseuran puoleen.

Lähde: Popsugar