Rantapäivien viettäminen ja uiminen on osa monien lempikesäpuuhia.

Uimarannoilla viihtyville voidaan kertoa hyviä uutisia: Suomen yleisten uimarantojen vesissä on turvallista uida. Tämä selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta uimavesiraportista, joka sisältää uimaveden laadun tiedot kaikilta yleisiltä uimarannoilta.

Raportissa suurin osa Suomen uimavesistä – 95 prosenttia – luokiteltiin laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tämä vastaa edellisen seurantakauden tilannetta.

Tyydyttävään, eli alimpaan hyväksyttävään uimavesiluokkaan kuului kuusi rantaa, mikä on kaksi prosenttia uimarannoista. Lisäksi neljällä uimarannalla (1,3 %) uimaveden laatu luokiteltiin huonoksi.

THL:n mukaan sisämaan uimavesistä yli 97 prosenttia ja rannikon uimavesistä yli 88 prosenttia luokiteltiin erinomaiseen tai hyvään laadun luokkaan. Neljästä huonoksi luokitellusta uimavedestä kolme oli sisämaan uimarannalla ja yksi rannikon uimarannalla.

Suomen uimavesistä vain viisi jäi ilman laadun luokkaa, koska veden laatua ei ollut vielä seurattu riittävän pitkään. Niistä yhdellä rannalla oli tehty uimaveden laatua parantavia toimia ja loput olivat uusia uimarantoja.

Älä ui sinilevävesissä

Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiraportissa ei oteta huomioon sinileväesiintymiä, vaikka kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat Suomessa myös sinilevien esiintymistä uimavesissä.

”Koska sinilevän esiintyminen uimavedessä voi vaihdella jopa yhden päivän aikana, ajantasaista tietoa ei aina ole saatavilla”, THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus sanoo.

”Uimarin onkin hyvä arvioida silmämääräisesti uimaveden tilaa ennen veteen menemistä, sillä sinileväisessä uimavedessä uimista tulee välttää”, hän muistuttaa.

Erikoissuunnittelijan mukaan sinileväesiintymiä kuvaavien valokuvien hyödyntäminen tiedottamisessa voisi olla yksi keino lisätä uimareiden tietoisuutta. Voit lukea lisää sinilevästä ja sen tunnistuskeinoista THL:n sivuilta täällä.

Kesällä uimakauden aikana uimaveden laadusta tiedotetaan uimarannoilla sekä esimerkiksi kuntien verkkosivuilla. Myös sinilevätilanteesta tiedotetaan uimarannalla ja kuntien verkkosivuilla.

Peräkkäiset huonot luokitukset johtavat uintikieltoon

Euroopan uimavesiraportissa luokitellaan uimaveden laatu niillä rannoilla, missä suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää uimavedessä on seurattu säännöllisesti neljän uimakauden ajan. Bakteerimäärien perusteella voidaan arvioida esimerkiksi jätevesien vaikutusta uimaveteen.

”Aineistossa on myös huonoksi luokiteltuja uimavesiä. Osalla rannoista uimavesi on luokiteltu huonoksi useampana peräkkäisenä vuotena. Toivon, että veden saastumisen syy saataisiin selville ja uimaveden laatua parantavat toimet olisivat mahdollisia”, Zacheus kommentoi.

”Jos uimavesi luokitellaan huonoksi viiden peräkkäisen uimakauden aikana eikä uimaveden laatua saada kuntoon, kunnan terveydensuojeluviranomainen asettaa uintikiellon eikä kyseistä uimavettä voida enää pitää uimiseen soveltuvana”, hän lisää.

Kesällä 2021 Suomessa oli yhteensä 302 yleistä uimarantaa, joista 224 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 78 rannikolla. THL raportoi kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemän uimavesivalvonnan tulokset vuosittain Euroopan komissiolle ja nyt julkaistu raportti perustuu uimakausien 2018-2021 seurantaan.

Voit tutustua koko Euroopan uimavesiraporttiin täällä ja Suomen uimavesiraportin löydät tarkemmin tutkittavaksi täältä. Uimarantojen vedestä voit lukea lisää myös THL:n sivuilta.