Endometrioosi, eli kohdun limakalvon sirottumatauti on krooninen gynekologinen sairaus.

Uuden tutkimuksen mukaan endometrioosia sairastavat naiset arvioivat työkykynsä heikommaksi vielä keski-iässä verrattuna naisiin, joilla ei ole elämän aikana todettua endometrioosia. Oulun yliopistossa tehty tutkimus osoitti myös, että endometrioosia sairastavilla on muita useammin sairauspoissaoloja.

Tutkimusryhmän tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako endometrioosi naisten työkykyyn vielä hedelmällisen iän loppupuolella. Aiheesta tehdyt aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa nuorempiin, hedelmällisessä iässä oleviin naisiin, ja niissä on huomattu työkyvyn heikentymistä endometrioosia sairastavilla.

”Endometrioosin hoidon tulisi olla kokonaisvaltaista ja myös endometrioosin pitkäaikaisvaikutukset naisten elämään tulisi huomioida. Asianmukainen ja kannustava informaatio on tärkeää”, päätutkijana toiminut Henna Rossi pohtii Oulun yliopiston tiedotteessa.

Endometrioosia esiintyy noin joka kymmenellä hedelmällisessä iässä olevalla naisella. Sairauden oireet voivat olla hyvin laajamittaisia, ja niihin kuuluu esimerkiksi kuukautiskipuja, alavatsakipuja, suolisto-oireita, lapsettomuutta ja väsymystä.

Endometrioosin tiedetään heikentävän merkittävästi naisten elämänlaatua.

Tutkimuksesta saatiin huojentaviakin tietoja

Vaikka endometrioosi heikensi naisten työkykyä vielä hedelmällisen iän loppupäässä, ei se tutkimuksen mukaan kuitenkaan lisännyt työttömyyttä tai varhaista eläköitymistä. Riski työttömyyteen todettiin jopa vähäisemmäksi verrattuna heihin, joilla ei ollut endometrioosia.

”Tieto siitä, ettei endometrioosi aiheuta pitkällä aikavälillä työttömyyttä tai varhaisempaa eläköitymistä, voi olla huojentavaa endometrioosia sairastaville”, Rossi toteaa.

Oulun yliopiston mukaan tutkimus tuo uutta ja merkittävää tietoa endometrioosin aiheuttamista pitkän aikavälin vaikutuksista naisten työkykyyn ja työllistymiseen väestötasolla. Tutkimus on osa Rossin väitöskirjaa, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa syyskuussa.

Tutkimuksessa oli mukana 3 835 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 kuuluvaa naista, jotka olivat kaksi vuotta kestäneen seurantatutkimuksen aikana 46-48-vuotiaita.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.