Aivovaltimopullistumat, eli aneurysmat ovat yleensä vuotamattomina oireettomia, mutta puhjetessaan ne aiheuttavat lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon (SAV).

Hiljattain julkaistu suomalainen seulontatutkimus löysi poikkeuksellisen paljon aivovaltimopullistumia tupakoivilta naisilta, kertoo HUS. Kyseessä on maailman ensimmäinen pilottitutkimus, jossa aivovaltimopullistumia seulottiin aivoverisuonten kuvantamistutkimuksella aivoverenvuodon riskiryhmässä, eli tupakoivilla vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.

Kuvantamistutkimuksessa kävi 43 tupakoivaa 50-60-vuotiasta naista, joista viidellä kuvauslöydöksenä oli aivovaltimopullistuma. HUSin mukaan luku on poikkeuksellisen korkea, sillä se viittaisi siihen, että 50-60-vuotiaista pitkään tupakoineista naisista jopa yli 10 prosentilla on vuotamaton aivovaltimopullistuma (vastaava luku koko väestön tarkastelussa on kaksi prosenttia).

”Keski-iän ylittäneillä ja pitkään polttaneilla naisilla vaikuttaisi olevan poikkeuksellisen paljon aivovaltimopullistumia. Pilottitutkimus on pieni, mutta tulokset ovat huomiota herättäviä ja huolestuttavia”, päätutkija, neurokirurgi Justiina Huhtakangas HUSin Neurokeskuksesta sanoo.

”Hyvä uutinen on, että suurimmalla osalla aivovaltimopullistumat olivat vielä pieniä, jolloin sen hoidoksi leikkauksen tai suonensisäisen hoidon sijaan todennäköisesti riittää tupakoinnin lopetus ja aivovaltimopullistuman kuvantamisseuranta”, hän lisää.

Aivovaltimopullistuman puhkeaminen yleinen kuolinsyy

HUS kertoo, että jos tutkimustulos saadaan vahvistettua laajemmassa tutkimusotoksessa, on löydös tutkimusryhmän mukaan merkittävä.

”Olemme hiljattain todenneet, että aneurysman puhkeamisen aiheuttama (lukinkalvonalainen) aivoverenvuoto on keski-ikäisten naisten kahdenneksitoista yleisin kuolinsyy kaikista kuolemista ja yleisin aivohalvauskuolema”, tutkimuksen ideoija, neurokirurgian osastonylilääkäri Miikka Korja HUSin Neurokeskuksesta sanoo.

”Tarvitsemme kuitenkin jatkotutkimuksia varmentamaan tämä havainto, ja ennen kaikkea osoittamaan, että näiden vuotamattomien aivovaltimopullistumien seulonta lisää naisten terveyttä pitkällä aikavälillä”, Korja jatkaa.

Tupakointi ei ole ainoastaan aivoverenvuotojen ja aivovaltimopullistumien merkittävä riskitekijä, vaan tupakoinnin terveyttä alentavat vaikutukset ovat muutoinkin merkittävät. Tästä syystä tupakoinnin lopettaminen lisää terveyttä monella eri tavalla.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä. HUSin mukaan neurokirurgit Huhtakangas ja Korja ovat jo valmistelemassa laajempaa seulontatutkimusta, johon osallistumisesta kiinnostuksensa on alustavasti ilmoittanut useampi eurooppalainen neurokirurginen keskus.

Aiemmin kerroimme toisesta suomalaistutkimuksesta, jossa havaittiin tupakoinnin aiheuttavan tappavaa aivoverenvuotoa. Voit lukea aiheesta lisää täällä.