Nuoruutta ihannoidaan, mutta elämä voi olla silti parempaa myöhemmin.

Monet saattavat ajatella, että nuoruus on elämän kultaista aikaa ja kaikki menee vain ikävämpään suuntaan, kun ikää tulee lisää. Nuoruus voi kuitenkin olla vaikeinta ja epävarminta aikaa sekä biologisesti että sosiaalisesti.

Huffington Postin mukaan ikääntyessä onnellisuus lisääntyy, koska ihmiset kehittyvät ja oppivat kognitiivisia toimia, joita vaaditaa onnellisuuden ylläpitämiseksi, sopeutuvat ajatukseen siitä, minkälaisia ihmisiä ovat, saavuttavat asioita ja kehittyvät epävakaista, emotionaalisista nuorista aikuisiksi.

Jos elämä ei muutu paremmaksi, voi ainakin sanoa, että ikääntyessä ihmisistä tulee parempia käsittelemään elämää.

Alla on syitä, miksi loppuelämää kannattaa odottaa:

1. Ikääntyessä rakennat kognitiivisia toimia, joita onnellisuus vaatii: kiitollisuutta, objektiivisuutta, kykyä ratkaista ongelmia

Mitä enemmän näet ja koet maailmaa, sitä paremmin opit, että on asioita, joista olla kiitollinen ja monet pulmat voi ratkaista jos vain päätät ratkaista ne.

2. Tutkimuksen mukaan olet yleisesti tyytyväisempi saavutettuasi elämässä muutamia asioita

Yksi tutkimus on väittänyt, että 37-vuotiaana ihminen on onnellisimmillaan. Siihen mennessä on tehnyt tarpeeksi, että kokee saavuttaneensa jotain ja tuntee identiteettinsä tarpeeksi validoiduksi, mutta ei liikaa, että on vielä jotain odotettavaa.

3. Asenne muuttuu

Mitä voin tehdä -asenne muuttuu mistä voin nauttia -asenteeksi. Tehtäväsi ei ole enää niin todistaa osaamistasi, vaan nautit elämästä ja olet siinä läsnä täysin.

4. Jos elämästä tulee ajan myötä hankalampaa, se viittaa siihen, ettet opi, kehity tai sopeudu jollaint avalla

Ei ole sellaista pistettä, jossa elämästä tulee helpompaa, vaan ihmiset oppivat paremmin käsittelemään asioita, joita ei aiemmin osannut. Jos tätä ei tapahdu, voi elämä tuntua muuttuvan vaikeammaksi, mutta ei koska olosuhteet olisivat haastavampia, vaan koska heidän perspektiivistä he eivät osaa käsitellä asioita hyvin.

5. Olet emotionaalisesti epävakaimmillasi nuorena aikuisena

Mantelitumakkeet käsittelevät muun muassa pelkoa ja ne kehittyvät ennen aivojen etuaivokuorta, joka on järkeilyn ja toimeenpanevan ohjauksen keskus. Tämä tarkoittaa, että nuorilla aivot on ”viritetty” havainnoimaan pelkoa voimakkaammin ja heidän kyky rauhoittaa itseään ei ole kehittynyt tarpeeksi vielä.

6. Kokemukset opettavat onnellisuuden tavoittelusta

Usein nuorena itselle asettamat tavoitteet liittyvät jotenkin uskomukseen, että niiden saavuttaminen tekisi rakastetummaksi, hyväksytymmäksi tai ihaillummaksi. Kun näitä tavoitteita on saavuttanut muutamia, ihmiset usein huomaavatkin, etteivät ole niin tyytyväisiä tavalla kuin olivat toivoneet. Ikääntyessä ihmiset oppivatkin erottamaan emotionaalisen täyttymyksen halun vääristä ideoista sen saavuttamiseksi.

7. Siteet ihmisiin muotoutuvat emotionaaliseksi turvaverkoksi

Eli ajan kuluessa ystävyyssuhteet syvenevät ja suhteet kehittyvät ja alat valita omaa perhettäsi ja rakentaa siteitä heihin aina vain intiimimmin tavoin. Tämä taas kääntyy turvallisuuden tunteeksi ja aidoksi osallisuudeksi, joka on primitiivinen halu sekä onnellisuuden avaintekijä.

8. Tiedät miten selvitä asioista, koska olet tehnyt sen ennenkin

Tiedät voivasi selvitä läheisen kuolemasta, koska olet joutunut opettelemaan suremaan ja jatkamaan eteenpäin muutamia kertoja aiemmin elämässä. Tiedät selviäväsi rahallisesti tiukasta kuukaudesta tai vaikeasta erosta, koska olet kokenut sen ennenkin. Menneisyytesi haasteet ovat antaneet sinulle välineet käsitellä nykyisten ongelmien ja haasteiden kanssa.

9. Alat nähdä aikasa maan päällä lahjana ja mahdollisuutena

Läheisiä siirtyy ajasta ikuisuuteen, ihmisiä sairastuu ja tragedioita tapahtuu. Kukaan ei odota kuolevansa nuorena, mutta näin käy joidenkin kohdalla. Voit ajatella, että elät yli 90-vuotiaaksi, mutta se ei tarkoita, että niin todella käy. Kun sisäistät, miten haurasta ja arvokasta elämä on, olet todella läsnä siinä.

10. Opit siitä, kuka olet ja opit luomaan elämän, josta nautit

Teitä itsensä löytämiseen on lukuisia eivätkä ne ole aina niin selviä – eivätkä ne lopu parikymppisenä. Ajan mennessä eteenpäin opit tapasi, mieltymyksesi, mikä toimii ja mikä ei sekä mitä haluat enemmän, mitä vähemmän. Tämä on korvaamatonta ja muodostaa rakennuspalikat hyvin eletylle elämälle.

Lähde: Huffington Post