Yksinäisyys oli tutkimuksen mukaan kytköksissä tuplaantuneeseen kuolemanriskiin naisilla ja lähes tuplaantuneeseen riskiin miehillä.

Yksinäisyys voi vaikuttaa elinikään, sillä tutkimuksen mukaan se voi kaksinkertaistaa henkilön riskin kuolla sydän- ja verisuonitauteihin. The Independentin mukaan 9. kesäkuuta Dublinissa esitellyn tutkimuksen mukaan olonsa tunteminen yksinäiseksi on vahva ennustava tekijä ennenaikaiselle kuolemalle.

Tanskalaiset tutkijat saivat selville, että yksinäisyys oli kytköksissä tuplaantuneeseen kuolleisuusriskiin naisilla ja lähes tuplaantuneeseen riskiin miehillä. Tutkimuksessa hyödynnettiin tietoja 13 463 potilaalta, joilla oli ollut joko iskeeminen sydänsairaus, rytmihäiriö, sydämen vajaatoiminta tai sydämen läppävika.

The Independentin mukaan osallistujien sosiaalisen verkoston laatua arvioitiin yhdistämällä kansallisista rekistereistä saatua dataa DenHeart-kyselyn tuloksiin, mikä oli annettu kaikille potilaille, jotka pääsivät kotiin viidestä tanskalaisesta sydänsairaalasta huhtikuun 2013 ja huhtikuun 2014 välillä.

Kyselyssä potilaita pyydettiin vastaamaan heidän fyysiseen ja henkiseen terveyteen liittyviin kysymyksiin sekä määrittelemään saamansa sosiaalisen tuen taso. Yksinäisyyttä tutkittiin kahdella kysymyksellä: ”Onko sinulla joku, jolle puhua, kun sitä tarvitset?” ja ”Koetko joskus olevasi yksin, vaikka haluaisit olla jonkun kanssa?”

Tutkimusta johtaneen Anne Vinggaard Christensenin mukaan oli tärkeää kerätä dataa potilailta, jotka asuivat yksin sekä heiltä, jotka eivät, sillä yksin asuminen ei aina johda yksinäisyyteen eikä muiden kanssa asuminen välttämättä tee immuuniksi sosiaaliselle eristäytymiselle.

”Yksinäisyys on vahva ennustava tekijä ennenaikaiselle kuolemalle, huonommalle mielenterveydelle ja alhaisemmalle elämänlaadulle potilailla, joilla sydän- ja verisuonitauteja, sekä paljon vahvempin ennustava tekijä kuin yksin asuminen sekä miesten että naisten kohdalla”, Vinggaard Christensen sanoi.

”Elämme ajassa, jossa yksinäisyys on enemmän läsnä ja terveyspalvelujen tarjoajien pitäisi ottaa tämä huomioon riskejä arvioidessaan. Tutkimuksemme osoittaa, että kysymällä kaksi kysymystä sosiaalisesta tuesta, tarjoaa se paljon tietoa todennäköisyydestä omata huonoja terveyshaittoja”, hän jatkoi.

Vinggaard Christensenin mukaan yksinäisyys on yleisempää nykypäivänä kuin koskaan ennen ja useammat ihmiset asuvat yksin.

”Aiempi tutkimus on osoittanut, että yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen ovat kytköksissä sepelvaltimotautiin ja halvaukseen, mutta tätä ei ole tutkittu potilailla, joilla on erilaisia sydän- ja verisuonitauteja”, hän sanoi.

The Independentin mukaan tutkimus paljasti myös, että yksinäiseksi olonsa tuntevat ihmiset kertoivat kolme kertaa todennäköisemmin ahdistuksen ja masennuksen oireista. Nämä ihmiset kertoivat myös paljon alhaisemmasta elämänlaadusta yleisesti.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: The Independent