Moni vuorotyöntekijä kärsii unettomuudesta tai voimakkaasta väsymyksestä, ja pitkään jatkuessaan oireet voivat kehittyä vuorotyöunihäiriöksi.

Noin joka viides vuorotyöntekijä kärsii vuorotyön aiheuttamasta unihäiriöstä, selviää Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistutkimuksessa. Häiriöstä kärsivät palautuvat vapaapäivien aikana hitaammin kuin muut ja puolet häiriöstä kärsivistä on vapaa-aikanaan käytännössä jatkuvasti väsyneitä,

Tutkimuksessa selvisi, että vuorotyöunihäiriöstä kärsivillä rentoutuminen nukkumaan mennessä oli vähäisempää, nukahtaminen kesti pidempään ja unen laatu oli heikompaa kuin niillä vuorotyötä tekevillä, joilla ei ollut todettu häiriötä. Unihäiriöiset olivat myös uneliaampia sekä yö- että aamuvuoroissa.

Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että heidän unensa oli lyhyempää ja univaje suurempi ennen aamuvuoroja. Vuorotyöunihäiriöstä kärsivät myös nukkuivat vapaapäivinä vain vähän yli unentarpeensa toisin kuin verrokkiryhmä.

Tutkimuksen mukaan jo kolme ilta- tai yövuoroa kuussa voi johtaa jatkuvaan väsymykseen vapaa-ajalla. Näin kävi joka toiselle vuorotyöunihäiriöstä kärsivälle sairaalatyöntekijälle.

Vuorotyöunihäiriö voi lisätä vuorotyön tunnettuja riskejä, kuten kakkostyypin diabeteksen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, syöpien ja työtapaturmien riskiä. Häiriö lisättiin vuonna 2020 unettomuuden Käypä hoito -suositukseen.

Vuorotyöunihäiriön tunnistaminen työterveydessä tärkeää

Vaikka Suomessa noin viidennes työvoimasta tekee vuorotyötä, tunnistetaan vuorotyöunihäiriö Helsingin yliopiston mukaan terveydenhuollossa heikosti. Vuorotyöntekijöiden unettomuuden ja väsymyksen hoidon onnistumisen kannalta olisi tärkeä erottaa oireiden ensisijainen syy, jotta hoitokeinoilla ja mahdollisella työn muokkauksella voidaan tehokkaasti tukea työntekijän jaksamista ja työkykyä.

”Kuten päivätyöntekijöillä, myös vuorotyöntekijöillä unettomuus ja väsymys voi liittyä esimerkiksi sairauteen, elämäntilanteeseen tai vaikka työstressiin”, kertoo häiriötä väitöskirjassaan tutkinut Päivi Vanttola.

Jos oireet liittyvät nimenomaan vuorotyöaikoihin, voi kyseessä olla vuorotyöunihäiriö. Tällöin tavanomaiset unettomuuden tai väsymyksen hoitokeinot eivät välttämättä toimi tai eivät ole riittäviä.

”Vuorotyöunihäiriö olisi tärkeää tunnistaa työterveyshuollossa, sillä se on usein merkki vuorokausirytmien häiriöstä, joka voi johtaa vakavampiin terveysriskeihin”, Vanttola sanoo.

”Väitöstyöni perusteella vuorotyöunihäiriön oireiden tunnistamisen ja lievittämisen lisäksi kannattaisi kiinnittää huomiota vuorosuunnitteluun. Yövuorojen lisäksi myös aikaisten aamuvuorojen määrän minimoiminen ja riittävän pitkät palautumisjaksot voivat helpottaa monen vuorotyöunihäiriöstä kärsivän oireita”, hän tiivistää.

Kerroimme aiemmin, miten vuorotyön yövuoroilla voi olla ikäviä vaikutuksia naisten terveyteen. Voit lukea lisää aiheesta täällä.