Sateenkaari-ihmiset, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat edelleen syrjintää työelämässä.

SAK:n, Akavan ja STTK:n jäsenliitoilleen tekemän kyselyn mukaan noin kolmannes liitoista on saanut viimeisen vuoden aikana yhteydenottoja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan kiusaamisen, syrjinnän tai muun epäasiallisen kohtelun vuoksi. Yhteydenottojen määrä on pysynyt samana viime vuosiin verrattuna; toisin sanoen syrjintä ei ole vähentynyt.

”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat ovat usein näkymättömissä työelämässä ja saattavat varoa kertomasta työpaikallaan esimerkiksi samaa sukupuolta olevasta kumppanistaan tai sukupuoli-identiteetistään. Siksi on mahdollista, että monet heistä eivät uskalla tuoda esille kokemaansa syrjintää edes ammattiliitoille”, Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies arvelee tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan ammattiliitot panostavat yhä enemmän syrjinnän vastaiseen työhön työpaikoilla. Monet liitot kertoivat kyselyssä ottavansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan epäasiallisen kohtelun esille luottamushenkilökoulutuksissaan.

”Syrjintään puuttuminen on tärkeä osa henkilöstön edustajien työtä. Myös työnantajien olisi ryhdistäydyttävä ja otettava tosissaan velvoitteensa edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta työpaikalla”, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto toteaa.

”Luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on lain mukaan oikeus saada tietoa työnantajan yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista suunnitelmista”, hän muistuttaa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta velvoite laissa

Suomessa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa vähintään 30 hengen työpaikat laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Myös tätä pienempien työpaikkojen on tavoitteellisesti edistettävä yhdenvertaisuutta, vaikka kirjallista suunnitelmaa niiltä ei edellytetäkään.

”Työnantajien pitää tehdä selväksi, että seksuaali-, sukupuoli- ja muihin vähemmistöihin kuuluvat työntekijät ovat osa työyhteisöä”, STTK:n juristi Anja Lahermaa sanoo.

”Kirjallinen yhdenvertaisuussuunnitelma kannattaa nähdä prosessina, joka auttaa työpaikkaa tulemaan paremmaksi. Se helpottaa myös uusien työntekijöiden perehdytystä ja syrjinnän ehkäisemisen resurssointia”, hän lisää.

Kesä-heinäkuun vaihteessa 28.6.-4.7. vietetään Helsinki Pridea, joka on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtuma. Lisätietoa ja viikon ohjelman löydät täältä, kun taas Suomen muut tulevat Pride-tapahtumat löydät esimerkiksi Setan sivuilta, missä voit tutustua myös sateenkaarisanastoon ja Suomen sateenkaarihistoriaan.