Naislääkäreiden hoitamilla potilailla oli tutkimuksen mukaan pienempi todennäköisyys menehtyä tai joutua uudelleen sairaalaan.

Tutkimuksen mukaan sinua hoitavan lääkärin sukupuolella voi olla piemi, mutta yllättävä merkitys: naislääkäreiden potilailla on pienempi riski menehtyä tai joutua uudelleen hoidettavaksi sairaalaan, kertoo USA Today.

Tutkijoiden otettua ensin huomioon potilaiden ikä, sukupuoli ja tulot sekä lääkäreiden ikä, koulutus ja sairaalan sijainti, heille selvisi, että naislääkäreiden hoitamista potilaista menehtyi 11,07 prosenttia ja uudelleen sairaalaan hoidettavaksi joutui 15,02 prosenttia. Mieslääkäreiden kohdalla vastaavat lukemat olivat 11,49 prosenttia ja 15,57 prosenttia.

Eroavaisuudet eivät siis ole suuria, mutta tutkimuksen tekoon osallistuneen terveyspolitiikan professori Ashish Jhan mukaan eroavaisuudet nais- ja mieslääkäreiden potilaiden toipumisessa ovat kuitenkin kliinisesti merkittävä.

USA Todayn mukaan tutkijat arvioivat, että jos mieslääkärit voisivat saada samanlaiset lopputulokset potilaidensa hoidossa kuin naislääkärit, voisivat he pelastaa 32 000 ihmishenkeä enemmän pelkästään Medicaren potilaista. Medicare tarjoaa sosiaalivakuutusta yli 65-vuotiaille ja erityisryhmiin kuuluville yhdysvaltalaisille.

JAMA Internal Medicine -journalissa julkaistussa tutkimuksessa perehdyttiin tietoihin yli 1,5 miljoonasta 65-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta potilaasta, jotka olivat joutuneet sairaalaan leikkaukseen liittymättömästä syystä vuosien 2011 ja 2014 välillä. Tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden keski-ikä oli 80 vuotta.

Tutkimuksesta myös uutisoineen Glamourin mukaan tutkijat eivät ole varmoja, miksi naislääkäreiden potilaat toipuvat paremmin, mutta aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet eroavaisuuksia sukupuolten välillä.

Aiemman tutkimuksen mukaan naislääkärit todennäköisemmin noudattavat hoitosuosituksia ja näyttöön perustuvia käytäntöjä seko todennäköisemmin tarjoavat ennaltaehkäisevää hoitoa ja kommunikoivat potilaskeskisemmällä tavalla. Glamourin mukaan naislääkärit myös tarjoavat enemmän neuvontaa potilailleen kuin mieslääkärit.

Voit lukea tutkimuksesta lisää täällä.

Lähde: USA Today, Glamour