Seksivälineiden käyttö ei katso sukupuolta, mutta silti moni suhtautuu ennakkoluuloisemmin miehille tarkoitettuihin välineisiin ja leluihin.

Lähes joka toinen suomalainen (46 %) kokee miesten seksivälineiden olevan edelleen tabu, selviää Kaalimato.comin teettämästä tutkimuksesta. Miehistä näin ajattelee yli puolet (51 %) ja naisista 39 prosenttia.

Tutkimuksessa suurimpana yksittäisenä tekijänä miesten seksivälineiden kriittiseen suhtautumiseen nousee aiheesta puhumattomuus. Tutkimuksen mukaan yli puolet (53 %) suomalaisista kokee, että miesten seksivälineistä ei yksinkertaisesti käydä riittävästi keskustelua.

Lisäksi 51 prosenttia on Kaalimadon mukaan sitä mieltä, että miesten seksivälineistä ei tiedetä tarpeeksi. Erityisesti seurustelusuhteessa olevat vastaajat kokevat, että miesten seksivälineistä ei puhuta eikä tiedetä tarpeeksi.

Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikaisen mukaan tietoa miesten seksivälineistä on kyllä runsaasti, mutta aihetta pitäisi käsitellä enemmän blogeissa ja mediassa.

”Miesten olisi myös hyvä tehdä itse enemmän avoimia kirjoituksia aiheesta. Meillä on Kaalimadon testiryhmässä useita miehiä, mutta seksivälineistä ei kuitenkaan julkisesti näy käytävän kovin paljon keskustelua. Naisvaikuttajat puhuvat aktiivisemmin seksuaalisuudesta omissa kanavissaan”, Lavikainen pohtii.

Käsitystä seksivälineistä pitäisi jo laajentaa

Tutkimuksen mukaan puolet suomalaismiehistä (50 %) ja kolmasosa naisista (33 %) kokee, että miehet itse suhtautuvat kriittisesti miehille suunnattuihin seksivälineisiin. Naisten ei puolestaan koeta suhtautuvan kovinkaan negatiivisesti miesten seksivälineisiin.

Lisäksi tutkimuksesta ilmenee, että lähes kolmannes (32 %) ajattelee, etteivät miehet tarvitse seksivälineitä saavuttaakseen orgasmin, kun taas noin neljännes (24 %) on päinvastaista mieltä. Miehet itse ajattelevat naisia enemmän niin, etteivät miehet tarvitse välineitä saadakseen orgasmin (miehet 43 %, naiset 20 %).

”On tutkittu, että naisilla esiintyy enemmän orgasmin saamiseen liittyviä haasteita ja tästä syystä naisille suunnattuja seksivälineitä on myös tehty paljon. Kun miehillä ei ole yhtä lailla orgasmivaikeuksia, ei seksivälineitä mielletä miehille samalla tavalla tarpeellisiksi”, Lavikainen sanoo.

Lavikaisen mielestä käsitystä seksivälineistä pitäisi jo laajentaa, sillä niillä on paljon muutakin annettavaa kuin apu orgasmiin. Seksuaaliterapeutin mukaan keskustelua on vietävä pois pelkästä upean orgasmin tavoittelusta nautinnon ja tuntemusten moninaiseen kirjoon.

Asenteet ovat muuttumassa

Muutos asenteissa on kuitenkin tapahtumassa. Kaalimadon mukaan kolmannes suomalaisista (33 %) kertoo suhtautumisensa miesten seksivälineisiin muuttuneen avoimempaan suuntaan ja 17 prosenttia miehistä on kiinnostuneita hankkimaan jonkin seksivälineen.

”Seksivälineet eivät ole vakiintunut miesten sooloseksiin samalla tavalla kuin naisilla, ja siksi miesten seksivälineistä ei ole puhuttu samassa mittakaavassa. Naiset myös keskustelevat ystäviensä kanssa pienestä pitäen tunteista, ja myöhemmin seksistä ja muista intiimeistä asioista, miehiä enemmän, Lavikainen sanoo.

Lavikainen kannustaakin miehiä avartamaan ajatusmaailmaansa seksivälineiden suhteen:

”Vaikka orgasmin kanssa ei olisikaan haasteita, kannattaa seksivälineitä ottaa kokeiluun sooloseksiin.”

Kerroimme aiemmin, että suomalaisnaiset ovat aktiivisempia seksivälineiden käyttäjiä sekä miten suomalaiset suhtautuvat kumppaninsa seksivälineiden käyttöön. Lisäksi kerroimme aiemmin seksilelumyyteistä, jotka joutaisivat jo romukoppaan sekä vinkkejä seksivälineiden hankintaan.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.