Tutkimus: Keskenmenot voivat vaikuttaa luultua vakavammin naisten mielenterveyteen

Keskenmenon kokeneiden naisten avulla tehty tutkimus paljasti, että keskenmeno voi johtaa PTSD-oireisiin.

Noin 10-15 prosenttia raskauksista päättyy keskenmenoon ja Glamourin mukaan neljännes naisista, jotka ovat tulleet raskaaksi 39-vuotiaaksi mennessä, kokee ainakin yhden keskenmenon. Tästä huolimatta keskenmenosta ja sen vaikutuksista naisiin ei juuri puhuta.

BMJ Open -journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan keskenemenon vaikutukset mielenterveyteen on kuitenkin syytä ottaa huomionn, sillä lähes puolet keskenmenon kokeneista naisista osoittavat merkkejä traumaperäisestä stressihäiriöstä (post-traumatic stress disorder, PTSD).

Glamourin mukaan brittitutkijat antoivat 113 naiselle nettikyselyn täytettäväksi kuukauden, kolme kuukautta ja yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun olivat kokeneet keskenmenon tai kohdunulkoisen raskauden. Kyselyissä selvitettiin, ovatko naiset kokeneet PTSD:n, ahdistuksen tai masennuksen oireita.

Tuloksista ilmeni, että kolmen kuukauden jälkeen 38 prosentilla naisista oli PTSD raskauden keskeytymisen jälkeen, 20 prosentilla oli ahdistusta ja viisi prosenttia kärsi masennuksesta.

Glamourin mukaan raskauden keskeytymisen tyyppi vaikutti PTSD-oireiden yleisyyteen, ja kohdunulkoisen raskauden kokeneista 18 prosentilla oli PTSD, kun taas keskenmenon kokeneista 45 prosentilla oli PTSD.

Tutkimuksen PTSD vaikutti pahentuvan ajan myötä: siitä kärsivien naisten määrä kasvoi kymmenellä prosenttiyksiköllä ensimmäisen ja kolmannen kuukauden välillä. PTSD-oireita kokeineista naisista lähes kolmannes sanoi sen vaikuttaneen heidän työhönsä ja neljä viidestä kertoi sen olleen haitaksi parisuhteelleen.

”Yllätyimme PTSD-oireiden yleisyydestä tutkimuksessamme”, tutkijat totesivat Glamourin mukaan.

”Hoitamaton PTSD vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun, ihmissuhteisiin, kykyyn tehdä töitä, itsemurhariskiin ja fyysiseen terveyteen. PTSD:llä on vaikutusta tuleviin raskauksiin, kuten huonoja terveystapoja, alentunut raskaudenajan kesto ja ongelmia siteen muodostamisessa vauvaan”, tutkijat lisäsivät.

Naisille yleensä tarjotaan neuvontaa keskenmenon jälkeen, mutta tutkijoiden mukaan se ei ole tarpeeksi, koska PTSD tarvitsee tietynlaisempaa, traumaan keskittyvää terapiaa. Sen sijaan tutkijoiden mukaan naiset pitäisiä tutkia PTSD:n varalta keskenmenon jälkeen ja tarjota sitten heidän mielenterveydellisestä hoitoa heidän tilansa mukaisesti.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: Glamour