Sukupuolten väliset erot eivät ole tässä asiassa kovinkaan suuret.

Vaikka naiset joutuvat käsittelemään kenties ankarampia kauneusihanteita kuin miehet, ajattelevat kummankin sukupuolen edustajat silti tutkimuksen mukaan melkoisen samalla tavalla itsetunnostaan liittyen ulkonäköönsä ja painoonsa, kertoo Cosmopolitan.

Body Image -journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan vain harva – kuusi prosenttia naisista ja yhdeksän prosenttia miehistä – kertoi olevansa todella tai erittäin tyytymätön ulkonäköönsä, mutta painon kohdalla oli toisin; naisista 15 prosenttia ja miehistä 20 prosenttia kertoi olevansa todella tai erittäin tyytymätön painoonsa.

Positiivisesti ulkonäköönsä suhtautuvia on tutkimuksen perusteella enemmän, sillä 28 prosenttia miehistä ja 26 prosenttia naisista paljasti olevansa todella tai erittäin tyytyväinen ulkonäköönsä. Painon kohdalla yhtä positiivista ajattelutapaa omasi hieman pienempi määrä miehiä ja naisia – 24 prosenttia ja 20 prosenttia.

Cosmopolitanin mukaan tulosten varjolla tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että painoon liittyvän tyytymättömyyden ja omakuvan välillä on korrelaatio. Tutkimuksessa ilmeni myös mielenkiintoisia seikkoja ihmisten luonteista.

”Tyytymättömät ihmiset viettivät enemmän aikaa televisiota katsoen, omasivat pelokkaamman kiintymyssuhdetyylin ja saivat korkeammat tulokset neuroottisuudesta”, tutkimuksen tiivistelmässä todetaan.

”Sen sijaan tyytyväiset ihmiset saivat korkeammat tulokset avoimuudessa, tunnollisuudessa ja ekstroversiossa, omasiva vakaammat kiintymyssuhdetyylit ja heillä oli parempi itsetunto ja tyytyväisyys elämään”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus toteutettiin nettikyselyinä NBC Newsin ja Todayn nettisivuilla ja siihen vastasi 12 176 ihmistä. Voit lukea tutkimuksesta lisää täältä.

Lähde: Cosmopolitan