Koronatilanne on saanut suomalaiset laittamaan uusiksi kesän matkasuunnitelmia.

Korona todella huolettaa suomalaisia, sillä vakuutusyhtiö Ifin tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset kertovat olevansa ainakin jossain määrin huolissaan koronaviruksesta. Peräti kaksi kolmesta (63%) on erittäin tai melko huolestuineita ja vain viisi prosenttia kertoi, ettei ole lainkaan huolissaan.

If halusi kyselyllään selvittää miten koronatilanne on vaikuttanut suomalaisten kesäsuunnitelmiin. Yli puolet (54%) vastaajista kertoo muuttaneensa kesälle ajoittuneita matkasuunnitelmiaan, kun taas kolmannes (31%) totesi, ettei ollut vielä tehnyt suunnitelmia.

Suunnitelmiaan muuttaneista vastaajista 52 prosenttia kertoo jättävänsä matkustelun kokonaan väliin ja joka kolmannes puolestaan kertoo vähentävänsä matkustelua. 17 prosenttia vastaajista sen sijaan kertoo vaihtaneensa ulkomaanmatkat kotimaankohteisiin.

Suomalaiset ovat tunnetusti mökkikansaa ja Ifin tutkimus vahvisti tätä käsitystä. Kysyttäessä miten suomalaiset aikovat kesänsä kotimaassa viettää rajoitustoimien puitteissa, oli selvä ykkösvastaus mökkeily, joka kiinnosti 44 prosenttia vastaajista.

Kenties hieman yllättäen innostuinempia mökkeilystä olivat nuoret, sillä peräti 56 prosenttia 18-29-vuotiaista kertoi haluavansa kesällä mökille. Mökkeilyn lisäksi eniten vastaajia kiinnosti lomailu kotimaan kaupunki- ja luontokohteissa.

Ifin teettämän kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland ja siihen osallistui 1 005 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä huhtikuussa 2020 ja kyselyn keskimääärinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa.