Tutkimuksessa havaittiin jo tiedossa olevia seikkoja ylipainon vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen, mutta myös yllätyksiä tuli esiin.

Liikakilot yhdistetään yleensä erilaisiin terveysriskeihin sydänsairauksista diabetekseen. The Independent kuitenkin uutisoi tutkimuksesta, jonka mukaan ylipainoon liittyy myös jotain positiivista: ylipainoiset ovat todennäköisemmin onnellisia tai elävät onnellisempaa elämää.

International Journal of Epidemiologyssa julkaistun tutkimuksen takana on Bristolin yliopiston tutkijaryhmä, jota johtivat Louise Millard ja George Davey Smith. The Independentin mukaan he analysoivat, miten PHESANT-ohjelmistoa (PHEnome Scan ANalysis Tool) voisi käyttää automatisoiduissa phenome-skannauksissa Iso-Britannian biopankissa.

Tutkimuksen aikana tutkijaryhmä teki monta jo laajasti tunnettua päätelmää ihmisen painoindeksin ja terveyden välisestä yhteydestä. Näihin lukeutuivat muun muassa se, että suuremman painoindeksin omaavilla on todennäköisemmin korkeampi verenpaine, diabetes ja he kokevat murrosiän aiemmin.

The Independentin mukaan tutkijat yllätyksekseen kuitenkin havaitsivat myös, että ylipainoiset yleensä ovat mielentilaltaan rauhallisempia.

”Havaitsimme myös joukon mahdollisesti kausaalisia kytköksiä, joita ei entuudestaan tiedetty”, tutkijat kommentoivat.

”Esimerkiksi osallistujat, joilla on geneettinen taipumus korkeampaan painoindeksiin, epätodennäköisemmin mielsivät itsensä hermostuneeksi tai kuvailivat itseään jännityneeksi tai hermojensa olevan kireällä”, tutkijat totesivat.

Royal College of Psychiatristsin syömishäiriöjaoston johtaja Dasha Nicholls selitti, että henkilön syömistottumukset voivat vaikuttaa heidän mielialaansa.

”Tiedämme, että jos joku on ravitsemuksellisesti heikentynyt, vaikuttaa se heidän kykyynsä pitää tunteensa aisoissa”, Nicholls sanoi.

”Siinä mielessä minua ei yllätä, että tässä olisi suora kytkös, mutta minusta tutkimus on mieleenkiintoinen”, hän lisäsi.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: The Independent