Alle parikymppisten määrä sairastuneista on pieni, mutta se on selvästi kasvanut viime vuosina.

Tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti 2000-luvulla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Keskimäärin uusia tyypin 2 diabetestapauksia on todettu vuosien 2000 ja 2017 välillä noin 20 000 vuosittain.

Vaikka enemmistö tyypin 2 diabetekseen sairastuvista on keski-ikäisiä, on THL:n tuoreen selvityksen mukaan yhä useampi sairastuneista alle 20-vuotias ja määrä kasvaa. Kun vuonna 2000 tyypin 2 diabetekseen sairastui 43 alle 20-vuotiasta, oli vastaava lukema 98 vuonna 2017.

”Muutos on varoitussignaali siitä, että nuorten elintavoissa tapahtuneet muutokset, kuten ruutuajan lisääntyminen, liikunnan vähentyminen ja ruokailutottumukset, ovat yhteydessä painon nousuun ja sitä kautta tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen”, THL:n tilastotutkija Martti Arffman kertoo.

THL:n selvityksen mukaan myös tyypin 1 diabetesta sairastavien määrä on kasvanut tasaisesti vuosina 2000-2017. Tapauksia on todettu vuosittain 1 500 – 2 100.

Kakkostyypin diabetesta enemmän Itä- ja Pohjois-Suomessa

Diabetekseen liittyy myös sen aiheuttamia lisäsairauksia. THL:n mukaan diabetesta sairastavilla on yhä enemmän munuaiskomplikaatioita, mutta sen sijaan sydän- ja aivovaltimokomplikaatioiden määrä on vähentynyt.

Diabetekseen ja sen lisäsairauksiin liittyy merkittävää ajallista ja alueellista vaihtelua. Arffmanin mukaan alueellinen vaihtelu on merkittävää ja se on myös muuttunut ajallisesti.

”Tähän vaikuttavat elintavat ja ikärakenteen muutokset eri alueilla sekä resurssit, jotka terveydenhuollolla on laittaa taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon”, Arffman toteaa.

Ylen mukaan tyypin 2 diabetesta on enemmän Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin eteläisissä sairaanhoitopiireissä.

”Tähän vaikuttavat elintavat ja ikärakenteen muutokset sekä resurssit, joita alueilla on laittaa taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon”, Arffman sanoi Ylelle.

Suomessa noin 400 000 ihmistä sairastaa tyypin 2 diabetesta ja noin 50 000 tyypin 1 diabetesta, minkä lisäksi diagnosoimattomia tyypin 2 diabeetikkoja arvioidaan olevan jopa 100 000. Diabetesliiton sivuilta löydät lisätietoa diabeteksesta.

Diabeteksen ja sen lisäsairauksien ilmaantuvuutta sekä esiintyvyyttä koko maassa ja sairaanhoitopiireissä vuosina 2000–2017 selvitettiin FinDM-hankkeen aineiston avulla. Hankkeessa tutkitaan diabeteksen ja sen lisäsairauksien ilmaantuvuutta, esiintyvyyttä, hoitoa ja kustannuksia.