Fantasioiminen on yleinen, täysin normaali tapa.

Monella suomalaisella seksin tai sooloseksin aikaisia fantasioita tähdittää joku itselle tuttu ihminen. Itse asiassa fantasiat tutuista ihmisistä ovat erittäin yleisiä, paljastaa Kaalimato.comin teettämä tutkimus.

Useimmin seksin ja itsetyydytyksen aikana fantasioidaan entisestä kumppanista. Tutkimuksen mukaan näin tekee reilu viidennes (21 %) suomalaisista.

Toiseksi yleisimpiä ovat fantasiat julkisuuden henkilöistä, joista on fantasioinut 18 prosenttia suomalaisista. Kavereistaan on fantasioinut 15 prosenttia ja työkaveri on kivunnut mieleen seksin tai sooloseksin aikana 12 prosentilla suomalaisista.

Myös naapurit (7 %), kaverin kumppanit (6 %), opettajat (5 %) ja personal trainerit (2 %) ovat olleet fantasioiden kohteina ja 5 prosentilla vastaus oli jokin muu. Yksi prosentti vastaajista paljasti fantasinoineensa kaverinsa vanhemmista.

Naiset luovat helpommin mielikuvia ilman oikeaa näköhavaintoa

Kaalimadon mukaan miehet ovat huomattavasti naisia aktiivisempia fantasioimaan. Näin ainakin mitä tulee tutkimuksessa mukana olleisiin fantasioinnin kohteisiin.

Tutkimuksesta ilmenee, että esimerkiksi entinen kumppani on käynyt seksin aikana mielessä miehistä jopa 26 prosentilla, mutta naisista vain 16 prosentilla. Myös julkisuuden henkilöt (miehet 24 %, naiset 12 %) ja omat kaverit (miehet 19 %, naiset 10 %) ovat miehille huomattavasti yleisempiä fantasioita.

”Miehillä kiihottumisen tunne syntyy naisia voimakkaammin visuaalisuuden kautta”, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

”Voisiko miesten ja naisten fantasiointiin liittyviä eroja selittää osittain se, että miehet tarvitsevat oikean näköhavainnon jostakin palauttaakseen sen sitten mieleensä fantasian tasolla. Naiset puolestaan pystyvät luomaan helpommin mielikuvia ilman faktaan perustuvaa näköhavaintoa”, hän pohtii.

Fantasiointi tutusta ihmisestä voi kertoa muustakin kuin halukkuudesta seksiin

Fantasioita tutuista ihmisistä, kuten eksistä tai kollegoista, esiintyy tutkimuksen mukaan tasaisesti niin sinkuilla kuin seurustelevilla suomalaisilla. Kaalimadon mukaan poikkeuksen sääntöön tekevät naimisissa olevat vastaajat, joilla tuttuihin henkilöihin kohdistuvia fantasioita on muita vähemmän.

”Fantasiat tuntemistaan tai tietämistään ihmisistä ovat valtavan yleisiä, eikä niistä pidä tuntea huonoa omatuntoa tai syyllisyyttä, vaikka olisikin parisuhteessa”, Lavikainen muistuttaa.

Toistuvia fantasioita voi Lavikaisen mukaan ajatella oman elämän tai parisuhteen tienviittoina. Yleensä fantasioiden taustalle kietoutuu nimittäin syvempiä merkityksiä ja asioita, joita omaan elämäänsä tietoisesti tai tiedostamattaan kaipaa.

”Joskus niin sanottu ’kielletty hedelmä’ voi itsessään tuntua kiihottavalta, mutta fantasiointi tutusta henkilöstä ei aina tarkoita, että hänen kanssaan haluaisi harrastaa kiihkeää seksiä”, Lavikainen sanoo.

”Esimerkiksi läheisestä kaverista tai kollegasta toistuvasti fantasioiminen saattaa kertoa jostakin tunnetason tarpeesta. Fantasian juurisyy voikin siis todellisuudessa olla vaikkapa tarve kokea luottamuksen tunnetta omassa elämässään”, hän pääättää.

Kerroimme aiemmin millaisista asioista suomalaiset fantasioivat sekä miksi naiset haluavat harvemmin toteuttaa fantasioitaan. Lisäksi kerroimme neljästä erilaisesta fantasioinnin tyylistä.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.