Fantasiointi on ihmisluontoon kuuluva ainutlaatuinen ja arvokas taito, jolla voi olla monia myönteisiä vaikutuksia seksuaalisuuteen.

Fantasioimiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, vaan siitä voi nauttia niin yksin kuin yhdessä, mielikuvissa tai tosielämässä. Suomalaisista valtaosa (54 %) fantasioi mielellään omassa rauhassa ja 15 prosenttia yhdessä kumppaninsa kanssa, selviää Kaalimato.comin teettämästä kyselytutkimuksesta.

”Fantasionti voi tehdä seksistä ja itsetyydytyksestä monipuolisempaa ja edesauttaa kiihottumista. Sen avulla seksielämään voidaan saada myös aivan uutta inspiraatiota”, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

Kerroimme aiemmin, että noin viidennes suomalaisista (19 %) toteuttaa fantasioitaan käytännössä, mutta fantasioiden toteuttaminen on yleisempää miehillä. Kaalimadon tutkimus paljastaakin, että naisista noin joka viides (19 %) fantasioi, mutta ei halua toteuttaa niitä, kun taas miehistä samoin kokee joka kymmenes.

Lavikainen arvioi selittävän tekijän löytyvän eroista naisten ja miesten tyypillisissä fantasioissa. Hänen mukaan naiset fantasioivat tavanomaisesti miehiä monivivahteisemmin: fantasiat sisältävät tarinaa ja tunteita, ja niitä ei välttämättä pysty viemään toteen juuri sellaisena kuin on mielessään ajatellut.

”Suoraviivaisempien fantasioiden saatetaan ajatella olevan helpompia toteuttaa tämänhetkisessä elämässä. On lisäksi hyvin tavallista fantasioida sellaisista asioista, joita ei oikeasti edes halua toteuttaa”, seksuaaliterapeutti sanoo.

Uskalluksen puute yleisempää miehillä

Tutkimuksen mukaan 14 prosenttia suomalaisista kokee, että omien fantasioiden toteuttamista estää rohkeuden puute. Kaalimato kertoo, että pelkoa esiintyy eniten 18-44-vuotiailla, minkä lisäksi uskalluksen puute on hieman useammin esteenä miesten fantasioiden toteuttamisessa (miehet 16 %, naiset 13 %).

”Jos fantasian toteuttaminen ei vahingoita muita, voi halutessaan tuoda fantasiaa tai sen osia myös käytäntöön. Uskallusta toteuttamiseen voi lisätä häpeästä irti päästäminen, oman fantasian täydellinen hyväksyminen ja rohkeus olla muiden edessä sellainen kuin on”, Lavikainen selittää.

Lavikaisen mukaan fantasioiden kautta saatetaan esimerkiksi käydä läpi ajankohtaisia, omaan elämään liittyviä teemoja. Fantasioita voidaan pitää myös tiedon lähteinä; ne voivat kertoa jotain tärkeää taustalla olevista tarpeista sekä haluista ja siitä, mitä itse syvällä sisimmässään kaipaa omaan seksielämäänsä.

Lavikainen kuitenkin korostaa, ettei itseään pidä kuitenkaan identifioida fantasioihinsa eikä fantasioihin liittyviä ajatuksia kannata lähteä monimutkaistamaan tai syyllistämään itseään niistä.

”Fantasioihinsa kannattaa jättää jonkin verran väljyyttä. Jos omaan fantasiaan kiinnittyy liikaa, voi jäädä huomaamatta, millä kaikilla tavoin kumppani voi todellisuudessa tyydyttää tässä ja nyt”, hän sanoo.

Kerroimme aiemmin, mitkä ovat suomalaisten suosituimmat seksifantasiat, ja voit lukea aiheesta lisää täällä.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.