Seksifantasiat ovat tavallinen, normaali osa seksuaalisuutta.

Vaikka seksifantasiat ovat yksilöllisiä, kuten seksimieltymykset ylipäänsäkin, on osa fantasioista muita yleisempiä. Suomalaisten keskuudessa suosituimmat seksifantasiat ovat kolmen kimppa (27 %), sitominen (21 %) sekä seksi julkisella paikalla (21 %), paljastaa Kaalimato.comin teettämä kyselytutkimus.

Kolmen kimppa on etenkin miesten mieleen: miehistä jopa kolmannes on haaveillut siitä, kun taas naisista siitä on haaveillut noin viidennes (21 %). Miehet haaveilevat todennäköisemmin myös suurista ikäeroista, sillä naisista tämä seksifantasia puhuttelee ainoastaan kuutta prosenttia ja miehistä peräti viidennestä (20 %).

Naisten ja miesten välillä on muitakin eroavaisuuksia fantasioissa. Kaalimadon mukaan naisilla korostuu vahvemmin kiinnostus sitomiseen (naiset 25 %, miehet 17 %) sekä seksiin samaa sukupuolta olevan kanssa (naiset 18 %, miehet 8 %).

”Naisten asenteet seksiin ja seksuaalisuuteen ovat yleisesti ottaen miehiä avoimempia, ja naiset toteuttavat usein omaa seksuaalisuuttaan monipuolisemmin käytännön tasolla”, kertoo Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

”Kaikilla sukupuolilla esiintyy tosin yhtä lailla fantasioita, jotka halutaan tarkoituksellisesti jättää pelkän mielikuvituksen varaan”, hän lisää.

Nuorilla eniten fantasioita, eläkeiässä olevilla vähiten

Kaalimadon tutkimuksessa selvisi, että eniten erilaisia seksifantasioita on 18-24-vuotiailla ja vähiten 65-70-vuotiailla. 18-24-vuotiaiden joukossa suosittuina fantasioina korostuvat etenkin sitominen, seksi julkisella paikalla ja saman sukupuolen kanssa sekä roolileikit – lisäksi joka kymmenes nuori aikuinen olis halukas liittymään kymppikerhoon.

”Se, että nuorilla on määrältään eniten ja monipuolisimmin erilaisia fantasioita, ja että he myös avoimesti kertovat niistä, kuvastaa yleisen asenneilmapiirin muutosta”, Lavikainen toteaa.

Tutkimusen mukaan monet (40 %) eivät kuitenkaan fantasioi mistään tai eivät osaa nimetä yhtäkään fantasioistaan. Suomalaisnaisista liki puolet kokee (46 %) ettei fantasioi lainkaan, kun miehistä vastaava osuus on 34 prosenttia.

”On tieteellisesti todettu, että lähes kaikki ihmiset fantasioivat jostakin. Vaikka yhteiskuntamme muuttuukin jatkuvasti hyväksyvämpään ja avoimempaan suuntaan myös seksin ja seksuaalisuuden saralla, liittyy seksuaalisiin fantasioihin edelleen tabuja”, Lavikainen muistuttaa.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.