Seksuaalinen fantasiointi kuuluu monilla jokapäiväiseen elämään. Se on silti erittäin henkilökohtaista ja aiheuttaa monille hämmennystä ja jopa häpeää.

Olosuhteet, joissa ihmiset voivat ilmaista seksuaalista fantasiaansa sopivalla, rajoitetulla tavalla, ovat aika vähissä. Seksuaalista fantasiointia on tutkittu ja tunnistettu samalla, että siitä löytyy neljä erilaista perustyyliä. Katso tästä alta onko jokin niistä oma tyylisi. Samalla saat tietää, että kuinka monta tutkimukseen osallistuneista kuului saman tyylin edustajiin.

Kyselyssä tarkasteltiin seksuaalista fantasiointia siten, että osallistujia pyydettiin arvioimaan neljä erilaista kertomusta, jotka olivat teemaltaan romanttinen, fantasia ylivallasta sekä alistumisesta ja seksuaalinen väkivalta. Osallistujilta kysyttiin sen jälkeen seksuaalisesta kiihottumisesta ja epämukavuudesta jokaisen kertomuksen jälkeen. Tulosten perusteella saatiin nämä neljä tyyliä kokea seksuaaliset fantasiat.

1. Välinpitämätön

Suurimmalle osalle, lähes 40 prosentille, kaikki nämä neljä tuntuivat vain epämukavilta eivätkä ne kiihottaneet heitä.

2. Romanttinen

Tämä kattaa noin 22 prosenttia osallistuneista. Tämän tyypin jäsenille kaikki muut kertomukset tuntuivat epämukavilta paitsi romanttinen. Tässä ryhmässä oli enemmän naisia (noin 60 %) kuin miehiä.

3. Innostunut

Noin neljäsosa osallistuneista oli tässä ryhmässä. Heitä kiihotti enemmän kuin muita moni näistä tarinoista.

4. Ristiriitainen

Vaikka tähän tyyppiin kuuluvat pitivät romanttisesta kertomuksesta, he kiihottuivat seksuaalisesti myös täysin toisenlaisen kertomuksen kautta. He eivät pitäneet sadistisesta kertomuksesta, mutta se saattoi silti vähän kiihottaakin heitä. Tässäkin tyypissä oli enemmän naisia (noin 60 %) kuin miehiä.

Lähde: Psychology Today