Tutkimus on ensimmäinen, jossa nettiterapian hyötyjä on tutkittu vakavasti masentuneiden ihmisten kohdalla.

Psykologit ovat todenneet internet-pohjaisen terapian voivan tehokkaasti vähentää masennuksen oireita, joita perinteisestä hoidetaan kasvotusten käytävässä terapiassa. Tämä ilmenee Journal of Medical Internet Researchissa julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa arvioitiin kognitiivista käyttäytymisterapiaa netissä tarjoavien sovellusten ja nettialustojen tehokkuutta. Kognitiivinen käyttäytymisterapia toimii muuttamalla ajatusmalleja ja käyttäytymistä masennuksen vaikutusten lievittämiseksi, kertoo The Independent.

Aiemmissa tutkimuksissa on perehdytty nettiterapian tehokkuuteen, mutta tämä tutkimuskatsaus on ensimmäinen, joka selvitti sen hyötyjä ihmisille, joilla on vakava masennus.

”Ennen tätä tutkimusta ajattelin aiempien tutkimuksien luultavasti keskittyneen ihmisiin, joilla on erittäin lievä masennus, ei ollut muita mielenterveysongelmia ja oli alhainen itsemurhan riski”, tutkimusta johtanut Lorenzo Lorenzo-Luaces Indianan yliopistosta kommentoi.

”Yllättäen näin ei kuitenkaan ollut. Tutkimus osoittaa, että nämä sovellukset ja alustat voivat auttaa suurta joukkoa ihmisiä”, hän jatkoi.

Lorenzo-Luaces lisäsi, että kun otetaan huomioon miten vaikea ihmisillä voi olla saada hoitoa mielenterveysongelmiinsa, voi internet-pohjaisten hoitojen nousu osoittautua mullistavaksi.

”Lähes yksi neljäst ihmisestä vastaa suuren masennushäiriön kriteereitä”, hän totesi.

”Jos mukaan otetaanihmiset, joilla on lievä masennus tai jotka ovat olleet masentuneita viikon tai kuukauden muutamien oireiden kera, määrä kasvaa, ylittäen psykologien määrän, ketkä voisivat auttaa heitä”, Lorenzo-Luaces sanoi.

The Independentin mukaan tutkimusta varten käytiin läpi 21 tutkimusta, joissa on tutkittu internet-pohjaisen terapian tehokkuutta. Jotkut vertasivat sitä psykoterapian jonotuslistalla olemiseen, kun taas toisissa perehdyttiin ’feikkisovelluksiin’, jotka väittävät hoitavan masennusta, mutta eivät käytä kognitiivista käyttäytymisterapiaa.

”Ihmisillä on taipumus pärjätä paremmin, kun he saavat hieman ohjausta”, Lorenzo-Luaces lisäsi ja selitti, että tällainen nettiterapia voi olla hyödyksi etenkin heille, joiden kohdalla kasvokkain käytävä terapia ei ole mahdollista logistisista tai taloudellisista syistä.

Kliininen psykologi Abigael San oli samaa mieltä, että siitä voisi olla apua monille, mutta hän lisäsi, että minkä tahansa masennushoidon hyödyt usein riippuvat yksilön tarpeista.

”Sovellukset ja onlinealustat ovat suuri ajansäästäjä, kun on kyse masennushoitojen tarjoamisesta”, hän kertoi The Independentille.

”Ja ne voivat olla mainioita ihmisille, jotka eivät pidä siitä, että menisivät rakennukseen tapaan ihmistä hoidon takia. On harvinaista, että potilaista tuntuu tältä, mutta sitä tapahtuu”, hän lisäsi.

Hän totesi myös, että nettiterapian hyöty on myös se, että se on jatkuvaa verrattuna psykoterapiaan, jota tehdään pelkästään yksittäisissä tapaamisissa. Kliininen psykologi Genevieve von Lob lisäsi, että tällainen hoitomuoto voi auttaa ihmisiä normalisoimaan sairautensa ja he eivät koe olevansa niin yksin.

”Mutta täytyy varoa tekemästä yleistyksiä siitä, että sovellus voisi auttaa kaikki masennusta sairastavia”, hän kertoi The Independentille.

”Perimmäiset syyt masennuksen taustalla vaihtelevat yksilön mukaan ja uskon, että nämä tekijät tarjoavat enemmän näkemystä siihen, missä todellinen muutos täytyy tapahtua – sovellus (kogntiiviseen käyttäymisterapiaan pohjautuva) ei voi ratkaista sitä meidän puolesta”, hän lisäsi.

Lorenzo-Luances tuli siihen päätelmään, että hänen löydöksensä osoittivat, että nämä alustat toimivat hyvin lievien, kohtalaisten ja vakavien masennusten kanssa, mutta lisäsi, että masennuslääkkeet ja kasvokkain käytävä terapia voivat silti osoittautua tehokkaammaksi kuin pelkästään sovellukset ja nettialustat. Tästä huolimatta hän kuvaili nettiterapiaa jännittäväksi kehitykseksi.

Voit tutustua nettiterapioihin lisää esimerkiksi Mielenterveystalon kotisivuilla täällä. Tästä tutkimuksesta voit lukea lisää sen sijaan täällä.

Lähde: The Independent