Tutkimus osoitti vaimojen olevan onnellisempia, jos mies on aktiivinen liikkumaan.

Onnellisen avioliiton salaisuus ei tutkimuksen mukaan olekaan vain rakkaus, kunnioitus ja terve parisuhde. Tutkimus kertoo vaimojen olevan huomattavasti vähemmän masentuneita, jos mies liikkuu aktiivisesti.

Daily Mailin mukaan aviomiesten aktiivisuuden määrillä oli voimakas vaikutus vaimojen mielenterveyteen, vaikka vaimot itse liikkuivat vain vähän tai eivät ollenkaan. Yale School of Public Healthin psykologit väittävät, ettei liikunta laske pelkästään kuntoilevien miesten masennusriksiä, vaan heidän kumppaniensa myös.

”Kumppanin käytöksellä ja tunteilla on taipumusta vaikuttaa toiseen osapuoleen”, tutkimusprofessori Joan Monin sanoi.

Tutkimus on ensimmäinen, joka on osoittanut mielialan voivan parantua jo silloin, kun joku muu kuntoilee. Pitkäkestoista terveystutkimusta varten rekrytoitiin yli 1 200 60-69-vuotiasta avioparia.

Kymmenen vuoden aikana jokainen vapaaehtoinen vastasi säännöllisesti kyselyyn, jolla selvitettiin kuinka paljon he liikkuivat ja arvioivat masennusriskiään. Tulokset osoittivat vaimojen olevan onnellisempia, jos mies pysyi aktiivisena liikunnan suhteen, mutta miehet piristyivät vain, jos he itse kuntoilivat.

Daily Mailin mukaan asiantuntijat uskovat yhden selityksen ilmiölle olevan se, että kuntoilulla on voimakkaampi psykologinen vaikutus miehiin kuin naisiin heidän ikääntyessä. Osa tästä voi sitten siirtyä kumppaniin – etenkin naisten ollessa herkempiä kumppaniensa tuntemuksille kuin miehet.

Urheilu- ja liikuntapsykologi Phil Johnson kertoi vaimojen kokeman hyödyn johtuvan osaltaan siitä, että naiset oppivat jo pienestä pitäen ilmaisemaan itseään emotionaalisesti ja ovat enemmän perillä tunteistaan. Kun he näkevät kumppaniensa tekevän jotain emotionaalista hyvinvointiaan tehostavaa, se vaikuttaa myös vaimoihin.

”Jos miehet tekevät jotain positiivista itseään ajatellen, kuten kuntoilevat, se voi vaikuttaa positiivisesti myös vaimoihin”, Johnson sanoi.

Lähde: Daily Mail