Rahalla ei voi ostaa onnea, mutta varakkuus vaikuttaa siihen, mikä tekee onnelliseksi.

Rikkaat ja köyhät kokevat onnellisuuden eri tavoin, väittää tutkimus. Emotion-journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan rikkaat kokevat enemmän positiivisia tunteita, kun keskittyvät itseensä, mikä The Independentin mukaan voidaan tulkita niin, että varakkuus tekee itsekeskeiseksi ja itsekkääksi.

American Psychological Associationin julkaisema tutkimus paljasti, että alhaisemmat tulot omaavat ihmiset löytävät onnen muista ihmisistä, rakkauden ja myötätunnon tunteiden kautta. Rikkaat sen sijaan löytävät onnen itseensä liittyvistä ominaisuuksista, kuten ylpeydestä.

Kalifornian yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten tulot vaikuttavat siihen, miten ihmiset kokevat onnellisuuden. Tutkimus toteutettiin kyselynä 1 519 amerikkalaiselle, joista 767 oli naisia ja 752 miehiä.

Sen sijaan, että tutkimuksessa olisi mitattu onnellisuutta, verrattiin siitä jokaisen osallistujan tuloja siihen, miten he kokivat seitsemän positiivista tunnetta. Tunteisiin lukeutuivat huvittuneisuus, hämmästys, myötätunto, tyytyväisyys, innostuneisuus, rakkaus ja ylpeys.

The Independentin mukaan tutkijat huomasivat, että sosioekonomisen spektrin yläpäässä olevilla oli suurempi taipumus kokea heihin itseensä liittyviä tunteita, etenkin ylpeyttä ja tyytyväisyyttä. Alhaisemmat tulot omanneet sen sijaan kokivat todennäköisemmin positiivisia tunteita muihin ihmisiin liittyen, kuten myötätuntoa ja rakkautta.

Viime vuosikymmenten aikana tutkimuksissa on keskitytty köyhyyden negatiivisiin vaikutuksiin, mutta The Independentin mukaan tämä tutkimus viittaa siihen, että vaikka varakkaammilla on taipumus löytää enemmän iloa omista saavutuksista tai statuksestaan, löytävät köyhemmät onnen syvemmästä paikasta.

”Vauraus ei takaa onnellisuutta, mutta se voi altistaa sinut kokemaan erilaisia muotoja siitä – esimerkiksi saatko iloa itsestäsi verrattuna siihen, että saisit sitä ystävistäsi ja ihmissuhteistasi”, tutkimusta johtanut Paul Piff kommentoi tiedotteessa.

”Alhaisempien tuloluokkien yksilöt ovat keksineet tavan pärjätä, löytää tarkoituksen, ilon ja onnen elämissään huolimatta vähemmän suotuisista olosuhteistaan”, hän lisäsi.

Voit tutustua tähän tutkimukseen tarkemmin täällä.

Lähde: The Independent