Myös äidin kanssa eniten riidelleet tai itsensä pettymykseksi äidin silmissä mieltäneillä masennusoireet olivat vahvat.

Äidin suosikkilapsena oleminen ei ehkä olekaan niin hyvä asia, Purduen yliopiston tutkijat kertovat. Tutkimuksen mukaan äidin suosikki on sisaruksiaan alttiimpi sairastumaan masennukseen aikuisena.

”Aikuiset lapset, jotka kertoivat olleensa emotionaalisesti läheisimpiä äidinsä kanssa, kertoivat myös vahvemmista masennusoireista”, tutkijat totesivat Journal of Gerontology: Social Sciences -journalissa julkaistussa tutkimuksessa.

Medical Dailyn mukaan helppoa ei kuitenkaan ole kellään, sillä pelkästään äidin suosikkilapsista ei kasvanut surullisia aikuisia.

”Masennusoireet olivat vahvemmat myös heillä, jotka pitivät itseään sinä sisaruksena, jonka kanssa äidillä oli eniten konflikteja tai kehen äiti oli eniten pettynyt”, tutkijat sanoivat.

Tutkimusta varten analysoitiin aikuisia lapsia ja heidän suhteitaan äiteihinsä 309 perheestä, joissa äidit olivat tutkimusprojektin alkaessa 65-75-vuotiaita. Tutkimusta tehtiin kahdessa vaiheessa seitsemän vuoden erolla.

Tutkijat perehtyivät lasten suosimisessa erityisesti neljään ulottuvuuteen: emotionaaliseen läheisyyteen, konflikteihin, ylpeyteen ja pettymykseen.

Medical Dailyn mukaan sisarukset jatkoivat itsensä vertailua toisiinsa keski-ikään asti. Tutkijoille selvisi, että surullisuuden pääsyy oli jatkuva arviointi ja arvostelu.

Ne aikuiset, jotka olivat läheisempiä äitiensä kanssa, kokivat enemmän jännitteitä sisarustensa suunnalta sekä kokivat vahvemmin vastuuta ikääntyvien äitiensä huolehtimisesta. Samalla äidinsä kanssa riidelleet tai pettymykseksi itsensä kokeneet myös kärsivät.

Newserin mukaan tutkijat epäilevät sisaruskateuden olevan masennuksen taustalla, mikä tarkoittaa, ettei äidiltä saatu huomio tai tuki voita negatiivista huomiota, jota lapsi on saanut kateellisilta sisaruksiltaan.

Tutkimuksessa ei löydetty eroavaisuuksia sukupuolen suhteen; sekä pojat että tyttäret kokivat samalla tavalla äidiltä saadun huomion painon – oli huomio sitten hyvää tai huonoa.

Lähde: Medical Daily, Newser